8. Jaanuar 2020

Õpilaste koostatud loenguplaan kõigile tasuta osalemiseks

Tallinna Majanduskooli 113. sünnipäeva puhul kutsusime õpilasi üles meile märku andma lektoritest, kelle loengul nad sooviksid õppekavaväliselt osaleda. Aitäh kõigile, kes meile oma soovidest teada andsid! Uueks aastaks ongi valminud loenguplaan põnevate ja silmaringi avardavate teemadega. Loengutel on kõigil huvilistel võimalik registreerumise alusel osaleda tasuta: https://forms.gle/bHcjSjsJx6wQt1KQ6 

Olete kõik lahkelt palutud!

Mihkel Kangur:
Loeng 22.01.2020 kell 13.00

“Keskkonnamuutused ja Eesti. Milline on haridusasutuste roll ja võimalused”

M. Kangur keskendub oma ettekandes keskkonnakollapsi praegusele seisule, millises seisukorras maailm praegu on ning mida teha ja kuidas saaks haridusasutused sellele reageerida. Mihkel on mõnda aega Tallinna Ülikoolis rohelise ülikooli temaatikat elus hoidnud ja kuulub ka Euroopa pealinnade ülikoolide assotsiatsiooni rohelise algatuse töörühma. Saame üheskoos arutada milliseid samme saaks nii Tallinna Majanduskool kui igaüks meist ette võtta keskkonnasäästlikuks majandamiseks.

Rita Rätsepp
Loeng 04.02.2020 kell 13.00

“Kuidas tugevdada vaimset tervist!”

Kõik saab alguse mõtlemisest. Terves kehas ei ole alati terve vaim. Oluline on tegeleda füüsilise tervisega aga veel olulisem on tugevdada vaimset tervist.  Räägime kuidas märgata ja ennetada läbipõlemise ja stressi sümptomeid.

Allar Jõks
Loeng 17.03.2020 kell 13.00
“Demokraatia aastal 2020 – kas põhjus hingekella löömiseks?”

Georg Merilo
Loeng 24.04.2020 kell 13.00

Praktiline ettekanne “Mida kindlasti peab teadma kunstist nimega läbirääkimised aastal 2020?”, kus osalejad saavad konkreetsed juhised mida läbirääkimistel tuleb teha ning mida mingil juhul mitte, samuti ettekujutuse struktureeritud mõtlemisest. Lektor toob näiteid nö pärisläbirääkimistest selle maailma vägevatega ning selgitab, kuidas läbirääkimistele kuluvat aega kümme korda vähendada saab.”