21. Märts 2023

Tule Tallinna Majanduskooli õpetajaks

Tallinna Majanduskool on nõudlike õppurite ning ettevõtluse, turunduse, finants- ja administratiivala professionaalide kokkupuuteplatvorm, millelt sirguvad omal erialal asendamatud tegijad.

Rikastamaks majanduskooli poolt pakutavate õppekavade ja õpiteede valikut ning kindlustamaks Tallinna Majanduskooli positsiooni ärinduse ja halduse valdkonnas alati ajakohase koolituse pakkujana, on järgmisel õppeaastal kavas avada mitmeid uusi õppekavasid, mida pakutakse vaid majanduskoolis.

Seoses sellega ootame oma meeskonnaga liituma pühendunud professionaale.

Ärinduse õppetool ootab liituma õpetajaid järgmistes valkondades:

 • Ostujuhtimine (varud, logistika ja laondus) 18 ak tundi
 • Äriõigus 18 ak tundi
 • Tootmise korraldamine 72 ak tundi (sh ressursside planeerimine 24 ak tundi, kvaliteedinäitajate jälgimine 24 ak tundi,  tootmisvõimsuse tähtsus ja võimsusega seotud otsused 24 ak tundi)
 • Sotsiaalmeedia kampaaniate juhtimine 20 ak tundi (valikaine)
 • Läbirääkimised 14 ak tundi
 • Teeninduse korraldamine 24 ak tundi
 • Turunduse juhtimine ja tarbija ostukäitumine 42 ak tundi
 • Tabelarvutustarkvara Excel

Lisaküsimustele vastab Tallinna Majanduskooli ärinduse õppetooli juht Indrek Jänes, +372 521 3244, indrek.janes@tmk.edu.ee 

Kui tunned, et oled mainitud teemades valmis kaasa rääkima, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri läbi CVKeskuse hiljemalt 17.05.2023. Tööle asumise aeg september 2023.

Administratiivtöö õppetool ja ärinduse õppetool ootavad liituma majandusarvestuse valdkonna õpetajaid.

Õpe toimub järgnevates valdkondades:

 • Finantsarvestus
 • Kuluarvestus
 • Juhtimisarvestus
 • Maksuarvestus
 • Auditeerimine
 • Eelarvestamine

Lisaküsimustele vastab Tallinna Majanduskooli administratiivtöö õppetooli juht Kristel Bankier, +372 5649 5159, kristel.bankier@tmk.edu.ee

Kui tunned, et oled mainitud teemades valmis kaasa rääkima, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri läbi CVKeskuse hiljemalt 17.05.2023. Tööle asumise aeg september 2023.

Turunduse õppetool ja ärinduse õppetool ootavad liituma kvaliteedijuhtimise õpetajat.

Kelle ülesandeks on õppeaine “Kvaliteedijuhtimine” lugemine turundusespetsialisti (mahus 18 ak tundi) ja kvaliteedispetsialisti (mahus 18 ak tundi) eriala õppijatele.

Lisaküsimustele vastab Tallinna Majanduskooli turunduse õppetooli juht Triin Rum, +372 5628 1690, triin.rum@tmk.edu.ee

Kui tunned, et oled mainitud teemades valmis kaasa rääkima, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri läbi CVKeskuse hiljemalt 20.05.2023. Tööle asumise aeg september 2023.


Lõppenud konkursid

Ärinduse õppetooli on lisandumas kaks uut õppekava, ekspordispetsialist ja kategooriaspetsialist.


EKSPORDISPETSIALISTI
õppekava koosneb järgmistest moodulitest:

 • Sissejuhatus eksporti
 • Ekspordituru valik, analüüs ja turule sisenemise strateegiad
 • Müük ja läbirääkimised
 • Rahvusvaheline turundus
 • Ekspordikuvandi loome, kaubamärgi- ja disainikaitse
 • Rahvusvaheline kaubandusõigus
 • Finantseerimine rahvusvahelises kaubanduses
 • Kliendisuhete juhtimine rahvusvahelistel turgudel
 • Transport ja logistika

Täpsem ülevaade õppekavast ja moodulite sisust ning mahtudest.

Lisaküsimustele vastab Tallinna Majanduskooli ärinduse õppetooli juht Indrek Jänes, +372 521 3244, indrek.janes@tmk.edu.ee 

Kui tunned, et oled mainitud teemades valmis kaasa rääkima, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri läbi CVKeskuse hiljemalt 19.04.2023. Tööle asumise aeg september 2023.


KATEGOORIASPETSIALISTI
õppekava koosneb järgmistest moodulitest:

 • Ostujuhtimise sissejuhatus
 • Ostujuhtimise meeskond ja struktuurid
 • Tarbija
 • Tarnija/Tootja
 • Kategooriajuhtimise mudel
 • Sortimendistrateegia ja turundus
 • Hind ja hinna strateegia
 • Läbirääkimised
 • Kaubad ja kaubavarud
 • Kategooriajuhtimise rakendamine praktikas ja hindamine

Täpsem ülevaade õppekavast ja moodulite sisust ning mahtudest.

Lisaküsimustele vastab Tallinna Majanduskooli ärinduse õppetooli juht Indrek Jänes, +372 521 3244, indrek.janes@tmk.edu.ee 

Kui tunned, et oled mainitud teemades valmis kaasa rääkima, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri läbi CVKeskuse hiljemalt 19.04.2023. Tööle asumise aeg september 2023.


Turunduse õppetooli on lisandumas kaks uut õppekava
kommunikatsioonispetsialist ja jätkusuutlikkuse spetsialist.


KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI
õppekava koosneb järgmistest moodulitest:

 • Kommunikatsiooniteooriad ja analüüs
 • Psühholoogia mõju inimeste käitumisele
 • Meediakorraldus, planeerimine ja koostöö
 • Kommunikatsiooni strateegia
 • Erinevat tüüpi tekstide loomine, loovkirjutamine 
 • Tekstide toimetamine
 • Avalik esinemine
 • Sõnumite visualiseerimine, pildikeel
 • Video loomine ja kasutusvõimalused
 • Podcasti loomine ja kasutusvõimalused
 • Sõnumi seadmine ja edastamine sündmuste abiga
 • Kommunikatsiooni eetika 
 • Sisekommunikatsiooni korraldamise IT-lahendused
 • Tehisintellekti võimalused ja ohud kommunikatsioonispetsialistile
 • Käitumisteadus ja inimeste otsustusprotsessid

Täpsem ülevaade õppekavast ja moodulite sisust ning mahtudest.

Lisaküsimustele vastab Tallinna Majanduskooli turunduse õppetooli juht Triin Rum, +372 5628 1690, triin.rum@tmk.edu.ee

Kui tunned, et oled mainitud teemades valmis kaasa rääkima, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri läbi CVKeskuse hiljemalt 19.04.2023. Tööle asumise aeg september 2023.


JÄTKUSUUTLIKKUSE SPETSIALISTI
õppekava koosneb järgmistest moodulitest:

 • Jätkusuutliku arengu dimensioonid ja kestliku arengu eesmärgid
 • Organisatsiooni juhtimine jätkusuutlikuks arenguks
 • Tarneahelate juhtimine
 • Toote-/teenusearendus ning vastutus
 • Ringmajandus
 • Strateegiate koostamine ja eesmärgistamine
 • Muutuste juhtimine
 • Kommunikatsiooni juhtimine
 • Jätkusuutlikkuse kasutamine turunduses, eetiline reklaam
 • Tabelarvutus
 • Ettevõtlusega seotud mõju hindamine
 • Jätkusuutlikkusega seotud aruandlus

Täpsem ülevaade õppekavast ja moodulite sisust ning mahtudest.

Lisaküsimustele vastab Tallinna Majanduskooli turunduse õppetooli juht Triin Rum, +372 5628 1690, triin.rum@tmk.edu.ee

Kui tunned, et oled mainitud teemades valmis kaasa rääkima, siis saada oma CV ja motivatsioonikiri läbi CVKeskuse hiljemalt 19.04.2023. Tööle asumise aeg september 2023.