27. August 2021

Muudatused praktikakorralduses alates sügisest 2021

Praktikakorraldus on kutseõppe tuumaks ning seetõttu on selle eesmärgipärane toimimine üheks kutseõppe kvaliteedi tagamise võtmeküsimuseks.

2021. aasta kevadel võtsime TMK juhtkonnaga praktikakorralduse põhjalikult ette, selgitades välja senise korralduse nõrgad lülid ning sõnastades sellest johtuvaid parendusi, mis päädiksid nii kooli, õppija kui tööandja vaatest senisest parema ning sujuvama protsessi ja tulemusega.

Ühe peamise uuendusena otsustasime luua praktikakoordinaatori ametikoha, kes

 • Valmistab ette kogu praktikadokumentatsiooni, sh Moodle´i kursuse ja Google Drive´is praktikapäevikud. (NB! Praktikajuhendi ja individuaalse praktikakava sisu tuleb koolipoolselt praktikajuhendajalt.)
 • Teavitab õppegruppe e-kirjaga, kui praktikakursused on õpilaste jaoks avatud, jagab neile lingid praktikakursusele, registreerumise võtmed ja muu olulise info.
 • Viib õppegruppidele õppeaasta alguses läbi praktikakorraldust tutvustava infotunni ja osaleb koos koolipoolse praktikajuhendajaga teises, praktika sisu puudutavas infotunnis.
 • On õpilastele esimeseks kontaktisikuks praktika üldisi küsimusi puudutava osas.
 • Koondab praktika alast informatsiooni ja statistikat kooli juhtkonnale.
 • Koostöös õppetooli juhatajaga valmistab ette ja osaleb praktikate arendus-koosolekutel.
 • Kontrollib kogu praktikaperioodi jooksul ning tuletab vajadusel meelde, et:
 • vajalikud praktikadokumendid oleksid korrektsed ja Moodle´i praktikakursusele üles laetud;
 • õpilased täidaksid regulaarselt praktikapäevikut;
 • koolipoolsed praktikajuhendajad annaksid praktikapäevikutesse jooksvalt tagasisidet õpilaste tegevustele;
 • praktikakohapoolsed juhendajad annaksid praktikapäevikutesse jooksvalt tagasisidet õpilaste tegevustele;
 • praktikakohapoolsed juhendajad annaksid praktika lõppedes üldise tagasiside nii õpilasele kui kooli praktikakorraldusele.

Praktikakoordinaatorina on tööle asunud  Nevel Laanekivi.

Uuendusi on ka nii praktikakohapoolse kui koolipoolse praktikajuhendaja vaates, mis nõuavad mõlema osapoole tutvumist ja süvenemist. Uue praktikakorralduseeskirjaga on kõigil võimalik tutvuda alates 1. septembrist kooli kodulehel.

Lisainfot uue praktikakorralduse ja vajalike praktikakohtade osas jagavad nii õppetoolide juhid kui praktikakoordinaator:

Ärinduse õppetooli juhataja Indrek Jänes:

indrek.janes@tmk.edu.ee ; tel: 5213244.

Administratiivtöö õppetooli juhataja Fredy Bogomolov:

fredy.bogomolov@tmk.edu.ee; tel: 5683 3834.

Praktikakoordinaator Nevel Laanekivi:

nevel.laanekivi@tmk.edu.ee; tel: 5684 5059