9. Juuli 2020

Miks tulla õppima personalispetsialistiks?

Personalispetsialisti eriala tutvustavad lähemalt õppejõud ja õppekava arendajad Riina Rohelaan, Egle Saska ja Helen Raid.

Miks tulla õppima personalispetsialistiks Tallinna Majanduskooli?

Personalitöö eriala on tööandjate seas väga hea mainega, meie kooli diplom on tõhus hooandja personalispetsialisti karjäärile.

Tallinna Majanduskoolil on üle 20-aastane kogemus personalispetsialistide väljaõpetamisel. Enamik erialaainete õpetajaid teevad igapäevaselt personalitööd ja omavad pikaajalist kogemust. Ja mis saaks olla veel praktilisem kui omandada teadmisi praktikute juhendamisel. Õpilaste rahulolu selle õppeaine õpetajatega ja õppetööga on väga kõrge, niisamuti on kõrge selle eriala lõpetanute protsent.

Milliste põhikompetentside arendamisele õppe käigus kõige rohkem rõhku pannakse?

Lisaks erialaainetele nagu personali planeerimine, värbamine ja valik, personali arendus ja koolitus, personali hindamine, personali motiveerimine saavad õppurid teada kuidas arendada tööandja brändi, luua motiveerivat väärtuspakkumist,  kujundada töö kaasaegseks ja paindlikuks ning arendada organisatsiooni kui tervikut. Õpetamine põhineb personalispetsialist 5. taseme kutsestandardi nõuetel, mille alusel kool on koostanud rakenduskava. Rakenduskavaga saab tutvuda https://tmk.edu.ee/sisseastumine/erialad/personalispetsialist/

Kes on need inimesed, keda ootate personalispetsialisti erialale õppima?

Personalispetsialisti eriala on väga heade lõpetamisnäitajatega.  2020. aasta kevadel sooritas kooli lõpetamiseks vajaliku personalispetsialisti 5. taseme kutseeksami üle 96% personalispetsialisti eriala õppijatest. Seega on vastuvõtul osatud välja valida kandidaadid, kellel on tõesti suur soov õppida personalitööd. Kuna eriala konkurss on suur, siis on mõneti eelisolukorras need, kellel juba on mõningane kokkupuude personalitööga või kes töötavad personalitöö valdkonnas. Siiski ei saa öelda, et personalitöö kogemus on otsustav, pigem on tähtsad huvi personalitöö vastu, õppimistahe, töökus ja soov saada häid professionaalseid teadmisi.

Millega peaks personalispetsialisti erialast huvitatu arvestama eelnevalt kui asub eriala õppima majanduskoolis?

Kooli õppima asumisel soovitame läbi mõelda enda üldine elukorraldus, sest õppimine toimub koolis kohapeal nädala sees ja õhtuti, mis tähendab pikki päevi, vähem aega oma hobidega tegelemiseks ja lähedastega koos viibimiseks. Lisaks tuleb sooritada praktikad ettevõttes, milleks on vaja piisavalt aega varuda.

 Kui palju on Tallinna Majanduskoolis, antud erialal just praktilist õppimist?

Õppetöö läbiviimisel on oluline osa lisaks loengutele ka praktilistel töödel, kahel õppeaastal läbiviidava praktika osakaal ettevõttes moodustab kogu õppetööst ligikaudu 27 %.

  1. õppeaastal on tutvusmispraktika, mille käigus õpilane on 8 nädala jooksul enda valitud organisatsioonis, saab tuttavaks selle juhtimisega, organisatsiooni kujundamisega ja personalitööga üldiselt. 2. kursusel on kaks pikemat erialaainete praktikat, mille jooksul õpilased tutvuvad juba konkreetsete personalitöö valdkondadega ja saavad kogemusi, mis on vajalikud praktilise personalitöö tegemiseks ning kutseeksami sooritamiseks.

Mitmekülgne praktika toetab ka õppurite karjääri. Paljud õppurid leiavad õppimise ajal erialase töö või liiguvad karjääri mõttes edasi.

Millised on personalispetsialisti eriala lõpetajatel väljavaated tööturul?

Väljavaated on head, ligikaudu pooled meie õpilastest juba töötavad enne õppima asumist personalitöö valdkonnas või alustavad personalitööga õppimise ajal. Kuna paljud organisatsioonid on tänapäeval üha enam väärtustamas oma töötajaid, siis on suurenenud ka huvi personalitöö vastu ning nõudlus heade personalispetsialistide järele.