20. Juuli 2020

Miks tulla õppima meeskonnajuhiks?

Õppejõud ja eriala arendaja Riina Rohelaan räägib lähemalt, miks ja kellel ta soovitab tulla õppima meeskonnajuhiks.

Miks tulla õppima meeskonnajuhtimist Tallinna Majanduskooli?

Meeskonnajuhi eriala on hea võimalus täiendada oma teadmisi ja oskusi eduka meeskonntöö korraldamisel. Tallinna Majanduskool võtab meeskonnajuhi jätkuõppe erialale vastu õppureid juba kolmandat aastat ning senise kogemuse põhjal võib väita, et paljud õppimaasujad on olnud varasema spetsialisti kogemusega ning peale meeskonnajuhiks edutamist soovivad omandada juurde kaasaegse lähenemisviisiga eestvedamisoskusi.

Meie kooli lõpetajad on väitnud, et see eriala pani neid paremini nägema ja mõistma meeskonnatöö erinevaid tahke, millest nad alles õppimise käigus teadlikuks said.

Eriala õpetavad praktilise meeskonnajuhi kogemusega õpetajad, mis võimaldab neil lisaks teooriale anda õppijatele värvikalt edasi omapoolseid praktilisi kogemusi.

Milliste põhikompetentside arendamisele õppe käigus kõige rohkem rõhku pannakse?

Õppimine on korraldatud meeskonnajuhi rakenduskava alusel, millega saab tutvuda Tallinna Majanduskooli kodulehel https://tmk.edu.ee/sisseastumine/erialad/meeskonnajuht/

Õpetamisel on olulisel kohal nii need ained, mille abil õppija mõistab paremini meeskonnatöö üldist tausta (näiteks organisatsioonikäitumine, kommunikatsioon organisatsioonis) kui ka need ained, millega õppija arendab  spetsiifilisemat laadi meeskonnajuhi tööks vajalikke kompetentse (näiteks juhtimine, töö korraldamine).

Valikõpingute käigus on võimalik õppijal valida kas tootmise või teenindusega seotud ainemoodulite läbimine.

Kes on need inimesed, keda ootate meeskonnajuhi erialale õppima?

Eriala sobib õppimiseks neile, kes on varem juhtinud või juhivad praegu väiksemat või keskmise suurusega meeskonda ja soovivad arendada oma meeskonntööalaseid oskusi. See on ühtlasi ka õppima asumise eeltingimus kuna tegemist on üheaastase jätkuõppega ning sisseastumisel tuleb tulevasel õppijal tõendada oma varasemat meeskonnatöö kogemust kas selle juhina, koordinaatorina või muul viisil, kus ta sai vajaliku meeskonna eestvedamise kogemuse. Oodatud on õppijad erinevatest valdkondadest, sealhulgast nii tootmisest kui ka teenindusest.

Millega peaks meeskonnajuhi erialast huvitatu arvestama eelnevalt kui asub eriala õppima majanduskoolis?

 Õppimine toimub sessoonõppena kord kuus, 5 päevaste tsüklitena, mis nõuab õppijalt head enesedistsipliini ja kolme asja – töö, eraelu ning õppimise oskuslikku sidumist. Oluline on olla valmis intensiivseteks igakuisteks õppeperioodideks, ning õppesessioonide vahelisel ajal leida aega kodutööde sooritamiseks. Kindlasti tasub selline pingutus ennast ära, sest suur on olnud õppijate rõõm kui nad aastase kursuse lõpetamisel näevad oma töö vilju.

Kui palju on majanduskoolis, antud erialal just praktilist õppimist?

Meeskonnajuhi eriala on praktilist laadi, mistõttu moodustab praktika kogu õppetöö mahust ligikaudu 25 %. Praktika toimub kevadel kui õppija on saanud õppetöö käigus vajalikud teoreetilised teadmised.

Millised on meeskonnajuhi eriala lõpetajatel väljavaated tööturul?

Väljavaated on positiivsed, sest omandatud teadmised ja oskused toetavad õppijate karjäärivõimalusi nii oma senise tööandja juures kui ka uute väljakutsete otsimisel teistes organisatsioonides. Kompetentsed meekonnajuhid on tööjõuturul hinnatud.