9. Juuli 2021

Miks tulla õppima ettevõtte õigustoimingute spetsialistiks?

Tallinna Majanduskool kutsub osa saama ettevõtte õigustoimingute kompetentsipaketist!

16 eriala nimekirjast leiab ühe väga kasuliku aastase õpiampsu just ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestele. Kutsumegi osa saama ettevõtte õigustoimingute spetsialisti kompetentsipaketist!
1 aasta jooksul omandad sessioonõppes väärtuslikke teadmisi ettevõtte toimimise erinevatest aspektidest.

Kõikidel erialadel toimub 2021/22 õppeaastal vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õppija jaoks tasuta õppekohtadele. Ettevõtte õigustoimingute spetsialisti erialale võtame algavaks õppeaastaks vastu 28 õppijat.

Ettevõtte õigustoimingute spetsialistina oled oma igapäevatöös pädev õigusruumi puudutavates küsimustes. Tipp- ja keskastmejuhi argipäeva kuuluvad paratamatult erinevad õiguslikud aspektid, sh õigusaktide tundmine, lepingulised suhted jms. Hea oleks, kui juhil oleksid piiratud ressursside juures teadmised ja oskused hakkama saamiseks ka juriidilistes küsimuses.

Majanduskoolis õpid orienteeruma õigusruumis ning seadustes. Õpid analüüsima õiguslikku olukorda ning oskad hinnata, kas ja millist professionaalset juriidilist abi vajad. Sa õpid mõistma lepingute keeruliste sõnastuste taga peituvat sisu ning oskad kaitsta oma ettevõtte ja töötajate huve. Sa tead, kuidas vältida probleemolukordi ja seadustega teadmatusest pahuksisse minekut.

Peale kooli lõpetamist oled oskuslik juht, kes suudab valmistada ette erinevaid õigustoiminguid, kaitsed ja esitad oma ideid ja seisukohti ka ametlikus suhtluses ning oled valmis kaasa rääkima õigusküsimuste lahendamisel. Õiguslike teadmiste mitteomamine tõstab juhtimisriske ning teadmatusest õigusvastaselt käitumine võib tuua kaasa raskeid tagajärgi.

Ettevõtte õigustoimingute spetsialisti erialale õppima asumiseks on vajalikud eelnevad ettevõtlusalased baaskompetentsid – mõni ettevõtlusalane koolitus või varasem ettevõtlusalane kogemus. Samuti on vajalik vähemalt keskhariduse olemasolu ja inglise keele oskus algtasemel.

Ettevõtte õigustoimingute spetsialisti õppekava koosneb kolmest peamoodulist:

 • Õiguse kaitsmise alused ettevõtluses
 • Varaliste suhete kaitsmine ettevõtluses
 • Ettevõtte õiguste kaitsmine suhetes riigi ja kohaliku omavalitsusega

Lisaks valib õppija vastavalt oma süvendatud huvi ja tööalast tegevust silmas pidades järgnevate valikõpingute vahel:

 • Konkurentsiõigus
 • Intellektuaalse omandi kaitse
 • Rahvusvahelise kaubanduse õigus
 • Väärtpaberid ja väärtpaberitehingud
 • Õigusalane inglise keel
 • Õigusalane vene keel
 • Ametikeel
 • Rahapesu ja selle tõkestamise meetmed

Õppimine toimub vastavalt sessioonigraafikule 1 kord kuus K-L, mis tagab paindliku õppimise töö kõrvalt.

Avalduste esitamine õppima asumiseks on avatud kuni 18. juulini: www.sais.ee

Enne avalduse esitamist tutvu kindlasti ka õppekavaga  ja vastuvõtueeskirjaga.

Lisainfot õpingute sisu kohta saab küsida administratiivtöö õppetooli juhatajalt:

Fredy Bogomolov
E-post: fredy.bogomolov@tmk.edu.ee
Tel: 650 7868

Tule õppima ja vii oma kompetents uuele tasemele!

Tallinna Majanduskool – Sinu elukestva õppe partner!