21. August 2019

Majanduskool otsib lektorit

Otsime oma õpetajate perekonda õigusvaldkonna õppejõudu!

Tallinna Majanduskool pakub käsunduslepingu alusel tööd järgmiste õppeainete õpetamiseks erinevatel majanduse – ja õiguse valkonna erialadel:
Õppeaine / Kontakttunde kokku
Asjaõigus 18
Asjaõigus 18
Pankrotimenetus 18
Pankrotimenetlus 27
Intellektuaalse omandi kaitse 28
Intellektuaalse omandi kaitse 18
Intellektuaalse omandi kaitse 18
Intellektuaalse omandi kaitse 18
Võlaõigus 27
Võlaõigus 35
Võlaõigus 35
Võlaõigus 18
Lepingulised suhted ettevõtluses 36
Ühinguõigus 27

Nõudmised kandidaadile

Eesti keel kõrgtasemel.
Praktiline töökogemus õpetatava teema osas. Õpetamise toetamiseks on koostatud loengumaterjalid ja praktilised ülesanded.
Vastutustunnet.

Pakume Sulle

Head õppekeskkonda, toredaid ja motiveeritud täiskasvanud õppijaid.
Paindlikkust tunniplaani koostamisel.
Õppeteenuse osutamise eest mõistlikku teenustasu.