4. Märts 2022

Majanduskool läbis edukalt kutseõppe kvaliteedi hindamise

Tallinna Majanduskooli kõik õppekavarühmad on läbinud kutseõppe kvaliteedi hindamise ja saanud tähtajatu õppeõiguse.

Haridus- ja Teadusministeerium on andnud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuurile kutseõppe kvaliteedihindamise korraldamise õiguse.

Kutseõppe kvaliteedi hindamine on sisehindamisel põhinev kooliväliste sõltumatute hindajate läbiviidav hindamine, mis toimub vähemalt üks kord kuue aasta jooksul. Selle käigus hinnatakse õppekasvatustöö toimivust ja jätkusuutlikkust, muuhulgas õppekavaarenduse, õppimise ja õpetamise, eestvedamise ja juhtimise ning ressursside kasutamise toimivust ja jätkusuutlikkust.

Siit leiab Tallinna Majanduskooli kutseõppe kvaliteedi hindamisnõukogu otsuse ja õppekavarühmade hindamisaruande

Täname kõiki teid, kes hindamisprotsessis osalesid!