13. November 2019

Kogemuste jagamine Gruusias

Kahe aasta jooksul oli Tallinna Majanduskool projekti “Updating Vocational Education and Training (VET) in Georgia with Estonian Experience” raames partneriks Gruusia konsultatsioonifirmale PMCG (http://www.pmcg-i.com/).

Projekti eesmärgiks oli koostada uus kaasaja vajadustele ja nõuetele vastav õppekava äriteeninduse valdkonnas ühele Gruusia õppeasutusele. Õppekava koostamisel võeti eeskuju Majanduskooli õppekavadest. Meie 17 õppekava hulgast valisid Gruusia partnerid välja sotsiaalmeediaspetsialisti õppekava. Gruusia olusid arvestades ning  koostöös sealse meediaagentuuriga Ginger kohandati meie õppekava 6-kuuliseks täienduskoolituse õppekavaks.

28.10-02.11 viibisid ärinduse õppetooli juhataja Indrek Jänes, arendusspetsialist Elen Raudsepp, HTMi kutsehariduseosakonna nõunik Rita Kask ja sotsiaalmeedia valdkonna õpetaja Andrei Pšetnitšnõi Gruusias. Tbilisis külastati Eesti saatkonda, kes projekti ka rahastas, käidi Gruusia haridusministeeriumis kutsehariduse eestvedajatega kohtumas. Koos vaadati läbi ja anti tagasisidet valminud sotsiaalmeediaspetsialisti täienduskoolituse õppekavale.

01.11 toimus seminar, kus tutvustasime Majanduskooli õppekavasid ja tegemisi laiemalt. Gruusia partnerid Gldani kolledžist ja Gingeri meediaagentuurist tutvustasid valminud õppekava. Huvi õppekava vastu oli suur ning leidis kajastust ka kohalikus meedias.  Mitmed koolid avaldasid soovi täienduskoolitusi selle õppekava alusel korraldama hakata.