12. Juuni 2017

Isikuandmete kaitse ja tehnoloogia avatud loeng

I kursuse turundusspetsialistidele (TU165, TU169) toimus 8. juunil 2017 teema “Andmekaitse” raames loeng “Isikuandmete kaitse ja tehnoloogia”.

Avatud loengu raames räägiti isikuandmete kasutamisest turundusvaldkonnas (e-poed), otseturustussõnumitest, andmete hoidmisest, tehnoloogiliste vahenditest, mis koguvad andmeid ja muudatustest seoses eelseisva andmekaitsereformiga aastal 2018.

Avatud loengu viis läbi Urmo Parm Andmekaitse Inspektsioonist. Suur tänu talle ja Janne Kerdole, et külalise meie majja kutsus.