23. September 2019

Majanduskool kaasab eelarve koostamisse õpilasi

Tallinna Majanduskool piloteerib sellel õppeaastal esmakordselt kaasavat eelarvet. See tähendab, et õpilased saavad kaasa rääkida kooli eelarveliste vahendite kasutamises.

“Kaasav eelarve on Eestis kasutusel eelkõige kohalike omavalitsuste praktikas eesmärgiga tõsta kodanike aktiivsust ning kaasata kogukonna liikmeid otsustuste tegemisse,” rääkis kooli direktor Triin Laasi.  “Kuivõrd majanduskooli üheks põhiväärtuseks on õppijakesksus, siis on õppija hääle kaasamine koolielu kujundamisse ja eelarve kavandamisse ülimalt oluline.”

“Soovime anda kõigile õppijatele võimaluse kaasa mõelda ja rääkida koolielu korraldamises  ning kaasav eelarve on selleks suurepärane vahend”, sõnas Laasi. Kaasava eelarve maht sellel aastal on 10 000 eurot ning õppijatel on võimalik kooli kodulehel asuva vormi abil esitada oma ideid koolielu või -keskkonna arendamiseks. Oodatud on  nö rohujuure tasandilt kõikvõimalikud hästi argumenteeritud ideed, mis võivad olla seotud nii erinevate õppimist toetavate tegevustega, õppeprotsessiga kui ka soetustega.

Idee esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

– Kaasava eelarve idee võib esitada igaüks.

– Kaasava eelarve objektiks võib olla majanduskooliga  seotud idee realiseerimismaksumusega kuni 10 000 eurot.

– Kaasava eelarve kogusumma on 10 000 eurot, seega peab teostatav idee mahtuma kogusumma sisse, sisaldades kõiki makse ja tasusid.

– Koolil on õigus panna hääletusele ka mitu väiksema eelarvega ideed.

– Kaasava eelarve raha eest elluviidav idee peab olema kõigile õppijatele kättesaadav.

– Investeering ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid kooli järgnevate aastate eelarvetele ning tuleb realiseerida hiljemalt 2020. aasta jooksul.

Kaasava eearve ideid saab esitada siin kuni 10 oktoobrini 2019. Seejärel pannakse kvalifitseerunud ideed välja kooli kodulehele ning õppijad saavad valida elektroonilise hääletuse teemal oma lemmiku. Enim hääli saanud ettepanek(ud) lähevad ka teostamisele.