19. August 2020

Distantsõppe küsitluse kokkuvõte

2020. aasta juunis viisime Tallinna Majanduskoolis läbi küsitluse, millega soovisime saada tagasisidet oma õpilastelt ja õpetajatelt 2019/2020 õppeaasta jooksul toimunud distantsõppele. Kokkuvõte annab põhjalikuma ülevaate küsitluse tulemustest ning selle käigus tehtud ettepanekutest, mida võtame arvesse õppetöö edasisel korraldamisel.

Kokku vastas küsimustikule 249 õpilast ja 39 õpetajat.

Täname kõiki vastajaid!

Distantsõppe tagasiside (juuni 2020)