27. August 2021

Direktor Triin Laasi-Õige õppeaasta alguse tervitus

Head õpilased, õpetajad, õppetöö eestvedajad ja taganttõukajad!

Kooliinimestel on privileeg tähistada uue aasta algust suisa kahel korral – jaanuaris ja septembris.
Nii ongi taas, uue kooliaasta hakul, paslik soovida teile kõigile ilusat ja edukat uut õppeaastat!

Viimaste õppeaastate heitlikkus, erakorralisus ning ettenägematus on võimaldanud meil ennastjuhtivate ja oma eesmärkidest teadlike inimestena karastuda muutuste tuultes, ent andnud ka tubli tõuke uute teadmiste, oskuste ja pädevuste kujunemisele.
Täna me teame, et saame hakkama igas olukorras ja igas õppevormis, olgu selleks, siis lähi-, hübriid- või distantsõpe.
Ja see teadmine on kuldaväärt!

Kuldaväärt on ka õpingute läbi kujunevad kompetentsid, mis meid kooliperena kokku on toonud – ühelt poolt kuldaväärt kompetentse juba omavad õpetajad ja teisalt oma isiklikku arengut väärtustavad uusi kompetentse ihkavad õppurid.

Peatselt algav õppeaasta on mitmes mõttes eriline!
2021/22 õppeaastal on Tallinna Majanduskoolis oma õpinguid alustamas  rekordarv uusi õppijaid – enam kui 1000 – ja kokku on koolis enam kui 2000 õppijat!
Enam kui 2000 õpihimulist ja oma isiklikku professionaalset arengut oluliseks pidavat ettevõtlikku õppurit on tohutu usaldus meile koolile, aga ka väga-väga suur vastutus ning väljakutse.
Algaval õppeaastal on seda vastust väärikalt kandmas enam kui 160 oma ala asjatundjat ning 40 koolielu eestvedajat ja taganttõukajat.
Ja need inimesed teavad oma töö väärtust ja mõju!
Tänavu 115. juubelit tähistava Tallinna Majanduskooli edulugu on juba aastaid tuginenud just vilistlaste, õpilaste ja kooli töötajate soovitusele.
Soovituse aluseks on teadupoolest kogemus, emotsioon ja usaldus, isiklik positiivne puudutus, mida inimesed on kogenud ning mis innustab neid oma kooli ka teistele soovitama.

Aitäh selle usalduse eest!

Luban, et pideva parenduse usku organisatsioonina anname me ka sel aastal endast parima, et nii õppimis- õpetamis- kui töötamiskogemus Tallinna Majanduskoolis on positiivseist tunneteist, lennukatest ideedest ja tulemuslikest ettevõtmistest kantud.

Edukat uut õppeaastat meile kõigile!