30. August 2022

Direktor Triin Laasi-Õige õppeaasta alguse tervitus

Head Tallinna Majanduskooli õpilased, õpetajad, koolielu eestvedajad ja taganttõukajad!

Kooliinimestel on privileeg tähistada uue aasta algust suisa kahel korral – jaanuaris ja septembris.
Nii ongi taas, uue kooliaasta hakul, paslik soovida teile kõigile tiivustavaid tegemisi ning valgustavaid teadmisi täis uut õppeaastat!

Viimaste õppeaastate heitlikkus, erakorralisus ning ettenägematus on võimaldanud meil ennastjuhtivate ja oma eesmärkidest teadlike inimestena karastuda muutuste tuultes, ent andnud ka tubli tõuke uute teadmiste, oskuste ja pädevuste kujunemisele.

Väide, et muutuvates oludes ja pidevalt teisenevas maailmas saab säilitada oma professionaalsuse ja erialase kompetentsuse vaid pidevalt õppides, ei üllata enam kedagi.  Pigem on võtmetähtsusega see, kelle hoolde me oma õpingud usaldame.

Mul on siiralt hea meel, et neid, kelle jaoks just Tallinna Majanduskool on usaldusväärseim partner kutsealasteks õpinguteks, on nii palju  – enam kui 2000!

Eriti suur hea meel on selle üle, et õppijate hulgas on iga-aastaselt aina enam neid, kel ette näidata meie kooli lõputunnistus varasematest aegadest.

Tallinna Majanduskoolis ei peagi olema ühekordne koolivalik, vaid teadlik elukestva õppe partneri valik! Meie erialade ja koolituste valik, aga ka kõikide õppekavade õppesisud uuenevad iga-aastaselt ning nii ongi põhjust ikka ja jälle tagasi tulla.

Luban, et pideva parenduse usku organisatsioonina anname me ka sel aastal endast parima, et nii õppimis- õpetamis- kui töötamiskogemus Tallinna Majanduskoolis on positiivseist tunneteist, lennukatest ideedest ja tulemuslikest ettevõtmistest kantud.

Edukat uut õppeaastat meile kõigile!