7. September 2021

COVID-19 enesetestimiseks pakutava kiirtesti kasutusõpetus

Seoses koroonaviiruse levikuga peab Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud nõuete kohaselt ning Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud juhiste alusel alates 1.09.2021 teostama kool vaktsineerimata töötajate/õpetajaskonna regulaarset viirusohutuse kontrolli 1 kord nädalas.

Tallinna Majanduskoolis on enesetestimiseks kasutusel JOYSBIO SARS-CoV-2 antigeeni kiirtestid:

– testid on mõeldud COVID-19 viiruse tuvastamiseks koolis kohapeal enesetestimise teel

– kiirtest ei asenda PCR testi

– testima peavad kooli töötajad/õpetajad, kes pole tõendanud (digitaalse vaktsineerimistõendi puudumine) COVID-19 antigeenide olemasolu (pole vaktsineeritud, pole läbi põdenud, pole tõendit esitanud jne)

– töötajate tõendite kontrolliprotsessi juhib personalijuht Piret Ustal, tel 56281688, piret.ustal@tmk.edu.ee

–  testimiskohustus on 1 x nädalas kuni korralduse muutmiseni

– 1 h enne testi ei ole lubatud söömine/joomine – palun tutvuge täpsete juhistega valenegatiivse testitulemuse vältimiseks. Testimise kasutusõpetus on leitav pakendi infolehest ning sellega saab eelnevalt tutvuda siin: LK 1; LK 2

– teste väljastab koolimajas valvelaua administraator

– testimine toimub süljest

– testimiseks on koolimajas eraldatud spetsiaalsed testimisalad, täpsem teave valvelauast

– varuge testimiseks aega vähemalt 30 min, esmakordsel testimisel kuni 45 min

– testi tulemuste teadasaamiseks kulub 15-20 min

– testi tulemuse selgumiseni tuleb hoida distantsi

– testi tulemus esitage isiklikult (ohutus kauguses) valvelaua administraatorile fikseerimiseks

– utiliseerige testimisvahendid selleks märgistatud prügikastidesse

– positiivse testi tulemuse korral katke viivitamatult hingamisteed maskiga, korrake vajadusel testi ning teavitage testi tulemusest valvelaua administraatorit. Positiivse testitulemuse korral lahkuge viivitamatult hoonest ja pöörduge perearsti poole.