30. August 2022

Avatud on registreerimine Euroopa Sotsiaalfondi tasuta kursustele

Tallinna Majanduskoolis toimuvad ka 2022. aastal tasuta täienduskoolitused täiskasvanutele Euroopa Sotsiaalfondi programmi ”Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine” raames.

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Käesolev täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanute valdkonnaspetsiifiliste IKT oskuste omandamisele ning kaugtööks vajalike digipädevuste arendamisele.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Kursused toimuvad kontaktõppe vormis Tallinna Majanduskoolis.

 Osaleda saab järgmistel kursustel:

 • Excel edasijõudnutele
 • Makrode loomine ja VBA kasutamine MS Excelis
 • Arvuti kasutamise baaskoolitus
 • Tootearendus ja turundus
 • Praktiline mikroettevõtja raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit
 • Väikeettevõtja raamatupidamine pilvetarkvaraga Merit
 • Projektijuhtimise tarkvara MS Project kasutamine
 • Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias
 • Meeskonnatöö kaugjuhtimine ja tööõigus
 • Veebilehestike loomine ja haldamine
 • Fotograafia ja video loomine ettevõtte toode turustamiseks
 • Digipädevused bürootöös
 • Tabelarvutusprogramm MS Excel raamatupidajale ja finantsistile
 • Canva kujundusprogrammi kasutamine toote infomaterjalide kujundamisel
 • Ühistöövahendite ja teenuste kasutamine Google’is
 • Excel edasijõudnutele (vene keel)
 • Arvuti kasutamise baaskoolitus (vene keel)
 • Tootearendus ja turundus (vene keeles)
 • Äritegevuse edendamine sotsiaalmeedias (vene keeles)
 • E-turunduse edendamine (vene keel)

Kursuste info ja registreerimine https://tmk.edu.ee/taiendkoolitus/koolitused/tasutakoolitused-2/