13. Juuli 2021

Aastane sekretäriõpe on ennast õigustanud!

Tallinna Majanduskool on üks vanimaid kutseõppeasutusi tähistades tänavu 115. tegutsemisaastat. Selle aja jooksul on koolist lõputunnistuse saanud hinnanguliselt üle 30 000 õppija. Läbi erinevate ajastute on kooli tegevuseks olnud majandus-, finants- ja õigusalaste erialade õpetamine ning õppekavade koostamise aluseks on põhjalikud tööturuvajaduse uuringud.

Selle aasta kevadel lõpetasid üheaastase õppe Tallinna Majanduskoolis 30 sekretäri eriala õpilast, mis on viimaste aastate parim tulemus! On selle põhjuseks varem kaks aastat kestnud õppeperioodi lühemaks muutmine?

Tallinna Majanduskooli sekretäri eriala kutseõpetaja Janne Kerdo sõnul on see täiesti võimalik! Kutseõppeasutused üheskoos on liikunud seda teed, et kaheaastane sekretäri kutseõpe on asendunud üheaastase õppega.

Miks mindi üle lühemale õppele?

Põhjuseid on mitmeid. Otsus tehti nii lõpetajate, kutseõpetajate kui ka tööandjate tagasiside põhjal.

Kuidas esimene tsükkel lühemat õpet läks?

Kindlasti ei saa väita, et kõik esimese õppeaastaga õnnestus, aga kõikidel osapooltel on igast kogemusest midagi õppida ja kaasa võtta. Kogemused on vajalikud nii õppekava arendajatele kui ka õpetajatele.

Erinevate prognooside kohaselt kahaneb administratiivtöötajate arv 10 aastaga 15%. Mis on töötajate arvu vähendavateks teguriteks?

Järjest efektiivsem ressursikasutus ning tehnoloogiliste uuenduste koosmõju, näiteks mobiilne internet, pilvetehnoloogia ja suurandmete analüüsimine. Uued põlvkonnad võivad tunda assisteerimisteenuse järele väiksemat tarvidust, tehnoloogilised süsteemid võimaldavad osa administratiivsetest ülesannetest täita sisutöötajatel. OSKA analüüsib Eesti majanduse arenguks vajalike oskuste ja tööjõu vajadust lähema 10 aasta jooksul. Personali- ja administratiivtöö ning ärinõustamise valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoos valmis 2018. aasta esimeses pooles. Tegemist on kutsealapõhise OSKA valdkonnaga, kus on vaatluse all mitmed organisatsioonide igapäevaseks toimimiseks vajalike tugitegevuste kutsealad, millest üheks põhifookuses olevaks valdkonnaks oli ka administratiivtöö (sekretärid, büroojuhid, juhiabid, referendid, dokumendihaldurid, kõnekeskuste töötajad).

Kas need prognoosid on realistlikud? Tõesti läheb nii?

See võib nii olla, kuid tegelik olukord näitab hetkel midagi muud. Sekretäride tasemeõpe kutseõppes on olnud populaarne, ametit on õpetatud mitmetes erinevates kutseõppeasutustes. Tallinna Majanduskooli kandideeris eelmise vastuvõtu raames sekretäri erialale 2,3 inimest ühele õppekohale.

Mida siis tulevikus sekretäridelt oodatakse?

Antud valdkonnas töötamisel läheb tulevikus vaja oluliselt laiemaid ja erinevaid alasid hõlmavaid oskusi. Heaks toimetulekuks kõigil kutsealadel on vajalik töötajate IKT-oskuste arendamine. Tuleb õppida kohanema kiiresti muutuva töö sisu ja töökeskkonnaga ning töötama tulemuslikult meeskondades ja võrgustikes, ka rahvusvahelistes.

Organisatsioonid võivad sageli olla multikultuurilised ja riigipiiride ülesed, mis seab kõrgemad nõudmised keeleoskusele ning teadmistele erinevates kultuurikeskkondades toimetulekuks.

Kuidas pääseda õppima sekretäri erialale?

Sisseastumine 2021/22 õppeaastaks toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 21.06.-18.07.2021 aadressil www.sais.ee. Peale avalduse esitamist toimuvad kõigi kandidaatidega ka vestlused. Sekretäri eriala vestlused toimuvad 26.07, mille põhjal valitakse välja 64 õnnelikku, kes  pääsevadki ennast aastaks täiendama.

Majanduskool soovitab enne avalduse esitamist põhjalikult läbi mõelda, kas õppimiseks jääb piisavalt aega muu pere- ja tööelu kõrvalt. Majanduskoolis on sekretäri eriala õpe korraldatud sessioonõppena ning õppevorm tingib sihikindlat õppijapoolset tegevust, et mitte maha jääda.

Õpilased on üheaastase õppega väga rahul. Nende tähelepanekud uue süsteemi kohta on positiivsed:

 • Kogemused on head. Kindlasti tulevad antud erialal vägagi kasuks.
 • Olin positiivselt üllatunud, et sekretäri eriala õppekavas oli niivõrd palju erinevaid õppeaineid. Samuti oli suureks plussiks teadmiste omandamine läbi situatsioonide läbi mängimise ning praktiliste kogemuste. Õppima asudes polnud varasemat kokkupuudet antud valdkonnaga, kuid koolis õpitu ladus hea põhja edasistele valikutele karjääriredelil ning kasvatas väga suurel määral ka inimesena.
 • Tulin majanduskooli selleks, et teada saada, kuidas korrektne dokumendihaldus välja näeb. Lootsin ka oma digipädevusi parandada. Sain paljudele küsimustele vastused. Ma sain palju väärtuslikke teadmisi nt andmekaitse, arhiivinduse, veebiturunduse, tööõiguse kohta.
 • Kõik oli palju toredam kui ette kujutasin.
 • Tulenemata mõnedest proovikividest, mis õpinguid takistasid, annaksin hindeks siiski väga positiivse 10. Olen väga rahul, et valisin majanduskooli ning sekretäri eriala.
 • Kool on olnud väga mõnus ja toetav. Õnneks pole olnud liiga lihtne, on tulnud pingutada. Õpetajad on vastutulelikud ja kompetentsed. On olnud väga huvitav, on saanud arendada meeskonnatööd, õpe on seotud praktilise eluga, külalisõpetajad on ülisuur boonus. Mulle on kool väga sümpaatne, soovitan sõpradele!
 • Kiitus ka kõigile asjaosalistele, kes antud õppekava suutsid ühe aasta peale ümber korraldada. See ei saanud olla lihtne ka Teile. Arvan, et see muudatus võib meelitada taolist vajalikku eriala õppima ka teisigi. Kindlasti oli õppeaasta intensiivne, kuid samas õppisin palju väärtuslikku nii eriala, kui ka enda kui õpilase ja inimese kohta.

Miks mindi üle lühemale õppele?

 1. Kutseandja (Eesti Juhi Abi Ühing) tagasiside – valdkonna kiire areng soosib optimaalsemat õppeaega ja efektiivsemat õppe läbiviimist (näiteks e-õppe kasutamine).
 2. Kutseõpetaja tagasiside – tegemist on täiskasvanud õpilastega ja iseseisvate tööde mahtu tuleb suurendada.
 3. Vajalikud kompetentsid on võimalik omandada oluliselt lühema ajaga.
 4. Ebaotstarbekalt pikk praktika maht.
 5. Lühem õppeaeg aitab oluliselt hoida õpilaste motivatsiooni nominaalajaga õpingute lõpetamiseks.
 6. Tööandjate tagasiside – optimaalne õppeaeg on 1 aasta.
 7. Lõpetajate tagasiside – kuna tegemist on täiskasvanud õpilastega, siis väga paljudele õpilastele tehakse tööpakkumisi pärast esimese õppeaasta õppe läbimist ja suur oht on, et õpingud jäävad kahe aastase õppekava puhul pooleli.

Mida õpetatakse sekretäridele tasemeõppes?

 1. Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas.
 2. Dokumentide haldamine, sh dokumentide loomine, nende menetlemine; andmekaitsenõuete rakendamine.
 3. Arhiivitöö korraldamine.
 4. Organisatsiooni töökorraldus, sh personalitöö tehniline korraldamine ja raamatupidamise assisteerimine.
 5. Organisatsiooni suhtekorraldus, sh teavikute haldamine, ametikohtumise korraldamine, osalemine projektide korraldamisel.

Sekretäri on organisatsiooni süda, kes tunneb organisatsiooni ja selle toimimispõhimõtteid suurepäraselt. Sekretärina oled esimene kontaktisik, kellega ettevõttes suheldakse ja seetõttu on Sinu stiil, hoiakud, oskused ja teadmised ka asutuse visiitkaardiks. Sekretärina tegeled organisatsioonis teabevahetuse, dokumenditöö ja sise- ning välisklientide teenindamisega.

Majanduskoolis õpid dokumendi- ja teabehaldust ning arhiivitöö korraldust, andmekaitsenõuete rakendamist, infosüsteemide kasutamist dokumendihalduse protsessides, organisatsiooni suhte- ja reisikorraldust, etiketti, personalitööd, raamatupidamise aluseid ja keeli. Omandatud teadmised ja oskused võimaldavad Sul pakkuda väärtuslikku tuge personalispetsialistidele ja raamatupidajatele.

Sekretärina valdad mitut rolli – juhile parem käsi, sisekliendile asendamatu abimees ja väliskliendile asjatundlik ettevõtte esindaja. Sekretäri tööülesanded sõltuvad konkreetse organisatsiooni eripärast ja eeldavad kliendisõbralikkust suhtlemisel, kiiret ja asjakohast tegutsemist ning teabe konfidentsiaalsuse tagamist, samuti toimetulekut erinevate inimeste ja olukordadega.

Tallinna Majanduskooli lõpetanuna on Sul kõrgeimal tasemel ettevalmistus töötamiseks sekretärina, büroo assistendina, personalijuhi ja raamatupidaja assistendina.

Majanduskoolis õpetavad oma ala tipud ja tunnustatud praktikud. Tule õppima ja saad asendamatu kogemuse ja väärtuslikud oskused sekretäri ametikohal säramiseks!