12. Jaanuar 2022

2022 on raamatukogude aasta

Käesolev aasta on raamatukogude teema-aasta ja see kuulutati avatuks 12. jaanuari keskpäeval Viljandimaal asuvas 1860. aastal tegevust alustanud Tarvastu raamatukogus.

Eestis tegutseb kokku üle 800 rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogu, millest 315 on kooliraamatukogud. Raamatukogud on kirjandus-, kultuuri- ja õpikeskused.

Raamatukogud pole enam ammu üksnes raamatute laenamise kohaks. Lugejatele pakutakse palju eriilmelisi teenuseid, mis aitavad kujundada lugemisharjumusi ja toetavad elukestvat õpet. Raamatukogud pakuvad ligipääsu infole ja teadmistele.

Teema-aasta lõpuks loodab raamatukogude kogukond, et tuleviku raamatukogude roll on paremini lahti mõtestatud, raamatukogude muutunud ülesanded ja funktsioonid on jõudnud üldsuseni.

Raamatukogude teema-aasta tegemistes osaleb meiegi raamatukogu. Ennekõike keskendume meie raamatukogus teenuste tutvustamisele õpilastele ja õpetajatele ning lugejate informeerimisele raamatukokku jõudnud uudiskirjandusest. Tutvu ka Tallinna Majanduskooli elektronkataloogi RIKSWEB uudiskirjanduse rubriigiga. Nädala jooksul uudiskirjanduse nimekiri täieneb, kuna meie raamatukoguspetsialist Heli Priimets lisab jooksvalt raamatukokku ostetud raamatuid elektronkataloogi.

Vaata ka raamatukogude teema-aasta avamise ülekannet Tarvastu raamatukogust.

Tutvu raamatukogu teema-aasta tegemistega nende veebikodus.

Raamatukogude teema-aasta kutsus ellu Kultuuriministeerium ja seda veab koostöös 870 raamatukoguga Eesti Rahvusraamatukogu.