29. Detsember 2021

2021 aastalõpu pöördumine

Hea Tallinna Majanduskooli pere!

Kooliinimestena on meil privileeg tähistada kaks korda aastas uue aasta algust, nagu ka kahel korral aastat kokku võtta. Kaks algust, kaks lõppu, kaks uue ja parema aasta (l)ootust, kaks korda põhjust sisekaemuslikeks tagasivaadeteks.

Kuivõrd kooliinimesed on aga ennekõike ikkagi inimesed ja meil siin majanduskoolis on neid paari tuhande jagu, siis kajastub ses aastases topeltdoosis ootustes, lootustes ja sisekaemustes läbi meie inimeste elu kõigis oma võimalikes ja võimatutes tahkudes, toonides ning terviklikkuses.

Hoolimata sellest, et me oleme kõik väga erinäolised ja see eriilmelisus peegeldub ka meie mõtetes, usun ma, et ühes olime  2021. aasta hakul siiski vägagi ühel meelel – me kõik lootsime, et uus aasta toob leevendust heitlikele aegadele ning et eluolu taastub oma tavapärasel tuntud (ja turvalisel) moel.

Täna, loetud hetked enne 2021. aasta lõppu, julgen öelda, et vanu helgeid aegu me päris tagasi ei saanud, küll aga tegime me uue aja heitlikkuse ohjamisel ning uue elukorraldusega kohanemisel suuri edusamme. Inimeste kohanemisvõime, nutikus ja optimism said proovile pandud.

Kui kohustuslikus korras kodukontor ja distantsõpe aasta esimeses pooles tekitasid trotsi ning koolilõpetajates ahastustki, siis aasta teises pooles oleme hakkama saanud nii, et koolid on avatud ja töö tegemise koha osas on pigem tekkinud senisest suurem valikuvabadus.

Koolide lahtiolek ja õppetöö tavapärane toimimine kui suur ja püha eesmärk tugines distantsõppe kogemusest tekkinud tarkusele. Tarkusele, mille hinnaks oli erakordselt suur õppetöö pikendajate ja katkestajate osakaal, varasemast kehvemad tulemused ning suuremad õpilüngad, vaimse tervise muredest rääkimata. Ja majanduskool ei ole olnud erandiks.

See tarkus on kohustanud kõiki koolielu korraldajaid pingutama selle nimel, et õppimine saaks toimuda keskkonnas, kus selle toimumisele on parimad eeldused – et  õppida saaks koolis.

Oma suure panuse selle eesmärgi täitmise heaks on andnud kõik osapooled – nii õpetajad kui õpilased, näidates üles vastutustunnet end vaktsineerides, püsides haigena kodus ning hoides avalikus ruumis distantsi. Suur aitäh teile kõigile selle eest!

Tänu meie ühisele pingutusele on aastast 2021 mälestusena ühistest ettevõtmistest palju kaasa võtta!

Selleaastaste lõpetajate vaatenurgast olid tähtsündmusteks suvised lõpuaktused, nii nagu esmakursuslastele sissejuhatusena majanduskooli meie traditsiooniline Hoovipidu septembris. Ei saa salata, et oluliselt rohkem kui mullusest, on kogu kooliperel sellest aastast kaasa võtta ühiseid õppimise, arutlemise, koolis kohvitamise ja niisama koosolemise hetki.

Kogu kooli vaates aga jääb aasta 2021 meelde Tallinna Majanduskooli 115. juubeliaastana.

115 aastat on aeg, mis ületab inimea ning selleks, et mõista meie kooli olemust ja kujunemislugu ühes selle teekonna ilu ja valuga, vajame me väga mitmete erinevate põlvkondade majanduskooliga seotud olnud inimeste mälestusi ja meenutusi.

Meie, tänase majanduskooli inimeste kingitus oma koolile oli dokumentaalfilm. Film Tallinna Majanduskoolist. Ma ei tea, kui paljudest teistest Eesti  kutseõppeasutustest on valminud film, aga see polegi tegelikult oluline.

Oluline on see, et meil on filmi väärt kool, on kirkaid ja kustumatuid mälestusi pakkuvad ühised tegemised, on loendamatu hulk isiklikke edulugusid ja majanduskooli inimestest moodustuv hindamatu sotsiaalne kapital, mille võrra on iga end kooliga sidunud inimene rikkam.

Ja kui nii vaadata, siis on aasta 2021 olnud üks hea ning uute kogemuste rikas aasta, isegi kui aasta alguse unistused vanast heast ei täitunud, oli aasta tulvil uutmoodi head. Ja selle uutmoodi hea lõime me ise, kohanedes uute oludega, olles vastutustundlikud ja hoolivad ning väärtustades elus õigeid asju.

Aitäh, Tallinna Majanduskool kogu oma imelises koosluses, et annate põhjust 2021. aasta kokku võtta helge rõõmu ja uhkuse tundega. Meil on äge kool ja imelised inimesed ja heitlikud ajad ei kahanda seda äratundmist grammigi, pigem jätkuvalt tugevdavad.

Rõõmsat ja lõõgastavat pühadeaega meile kõigile ning imetabast uut aastat!

PS! Pühadeaegne filmisoovitus tuleb siit – https://www.youtube.com/watch?v=TzX4QzHUC2s

 

Triin Laasi-Õige