1. Juuli 2024

Tule Tallinna Majanduskooli õpetajaks

Tallinna Majanduskool on nõudlike õppurite ning ettevõtluse, turunduse, finants- ja administratiivala professionaalide kokkupuuteplatvorm, millelt sirguvad omal erialal asendamatud tegijad.

Selleks, et panna edukalt kokku mängima enam kui 2000 õppija karjäärialased ootused ja erialased eesmärgid ning ligi 200 õpetava tegevspetsialisti hinnalised kogemused, on igal inimesel meie organisatsioonis selge roll ja kindel väärtus.

Administratiivtöö õppetool ootab liituma õpetajaid järgmistele täienduskoolituste õppeteemadele:

Õigusalane täienduskoolitus kohaliku omavalitsuse teenistujatele:

 • Kliendi õiguste kaitse sotsiaaltööalastes menetlustes
 • Sotsiaalkaitse õiguslikud alused

Õigusalane täienduskoolitus ettevõtjatele:

 • Konkurentsiõiguse põhimõisted

Järelevalveametnik:

 • Majandusjärelevalve meetmed
 • Väärteo kiir-, liht- ja hoiatamismenetlused
 • Väärteoasja lahendamine maakohtus
 • Kaebuse esitamine menetleja tegevuse peale

Kinnisvaramaaker:

 • Korteriomandi- ja korteriühistuseadus

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siiskandideeri läbi CVKeskuse hiljemalt 21.07.2024.


Administratiivtöö õppetool ootab liituma õpetajaid järgmistele tasemeõppe õppekavadele:

Andmekaitsespetsialisti eriala õppekavale järgmistele õppeteemadele:

 • Riskianalüüs
 • Infoühiskonna võimaluste kasutamine ja rakendamine
 • Andmekaitsealase teabe haldamine
 • Projektijuhtimine

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siis kandideeri läbi CVKeskuse hiljemalt 21.07.2024.


Maksuspetsialisti eriala õppekavale järgmistele õppeteemadele:

 • Huvipoolte nõustamine
 • Maksuhalduri haldusaktid
 • Nõustamisprotsess
 • Majandusstatistika

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siis kandideeri läbi CVKeskuse hiljemalt 21.07.2024.


Õigusassistendi eriala õppekavale järgmistele õppeteemadele:

 • Menetlusõigused
 • Keskkonnaõigus ja jätkusuutlikkus
 • Konkurentsiõigus
 • Organisatsioon ja keskkonna mõistmine (jätkusuutlikkus, ESG aruandlus)

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siis kandideeri läbi CVKeskuse hiljemalt 21.07.2024.

Lisaküsimustele vastab administratiivtöö õppetooli juht Anne-Ly Kandelin, anne-ly.kandelin@tmk.edu.ee, tel 5649 5159.


Ärinduse õppetool ootab liituma õpetajaid järgmistele õppeteemadele:

 • Veebilehtede haldamine ja kujundamine

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siis kandideeri läbi CVKeskuse hiljemalt 21.07.2024.

Lisaküsimustele vastab ärinduse õppetooli juht Indrek Jänes, indrek.janes@tmk.edu.ee, tel 521 3244.


Turunduse õppetool ootab liituma õpetajaid järgmistele täienduskoolitustele:

Digiturundusspetsialisti täienduskoolitusele järgmistele õppeteemadele:

 • Veebianalüütika
 • SEO ehk kodulehe optimeerimine
 • Google reklaamid
 • Meta reklaamid

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siis kandideeri läbi CVKeskuse hiljemalt 21.07.2024.


Jätkusuutlikkuse spetsialisti täienduskoolitusele järgmisele õppeteemale:

 • Jätkusuutlikkuse kasutamine turunduses, eetiline reklaam

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siis kandideeri läbi CVKeskuse hiljemalt 21.07.2024.


Turunduse õppetool ootab liituma õpetajaid järgmistele tasemeõppe õppekavadele:

Sotsiaalmeedia spetsialisti eriala järgmistele õppeteemadele:

 • Heli-ja videotöötlus
 • Isiksuse-ja sotsiaalpsühholoogia

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siis kandideeri läbi CVKeskuse hiljemalt 21.07.2024.


Turundusspetsialisti eriala järgmisele õppeteemale:

 • E-turundus

Kui meie pakkumine Sind kõnetas, siis kandideeri läbi CVKeskuse hiljemalt 21.07.2024.

Lisaküsimustele vastab turunduse õppetooli juht Triin Rum, triin.rum@tmk.edu.ee, tel 5628 1690.