19. Jaanuar 2024

Töötajate ja õpetajate kaasav eelarve 2023/2024

Eelmisel õppeaastal avasime lisaks õppijate kaasavale eelarvele esmakordselt ka töötajatele ja õpetajatele kaasava eelarve vooru, et aidata muuta Tallinna Majanduskoolis töötamise ja õpetamise kogemust veelgi paremaks ja meeldejäävamaks.

Hääletustulemuste esikolmik kujunes 2022/2023 aastal järgmiseks:

1. Erinevate oskuste ja teadmiste arendamisele suunatud ühisüritused – 22,9%
2. Värsked puu- ja juurviljad personali puhketoas – 20%
3. Liikumist soodustavad ühisüritused – 14,3%

Kaasava eelarve esikolmiku võiduideedest said kõik teostatud suuremal või vähemal määral.

Ootame ka sel aastal teie ideid ja ettepanekuid selle osas, kuidas investeerida 5 000 eurot kooli eelarvest Tallinna Majanduskooli töötajakogemuse parendamisse 2024. aasta jooksul.

Ootame selgesõnalisi, hästi läbimõeldud ettepanekuid koolielu edendamiseks. Ettepanekuid, mis on suunatud kas konkreetsete probleemide lahendamisele, seni kasutamata võimaluste realiseerimisele või näiteks kooskonna ühtsustunde suurendamisele.

Võiduidee valivad välja töötajad ja õpetajad ise lõpphääletuse faasis ning meile koolina jääb tänutunne sellest, et oleme saanud töötajakogemuse kujundamiseks sisendi meie kaasamõtlevatelt, koolielust hoolivatelt ning ettevõtliku vaimuga kogukonna liikmetelt.

Idee esitamisel palume silmas pidada järgmisi põhimõtteid:

  • Kaasava eelarve ideid saavad esitada kõik Tallinna Majanduskooli töötajad ja õpetajad olenemata lepingulisest koostöövormist.
  • Idee sõnastus võiks viidata ka vajakajäämisele/probleemile, mille lahendamisele on kaasava eelarve raames tehtav investeering suunatud.
  • Kaasava eelarve kogusumma on 5 000 eurot, seega peab teostatav idee mahtuma kogusumma sisse.
  • Koolil on õigus teostamiseks valida ka mitu väiksema eelarvega ideed.
  • Kaasava eelarve vahenditest elluviidav investeering / investeeringud peavad olema kõigile töötajatele kättesaadavad, ei tohi tekitada ebamõistlikke kulusid kooli järgnevate aastate eelarvetele ning tuleb realiseerida hiljemalt 2024. aasta jooksul.

Esita oma idee siin (LINK) meie töötajate ja õpetajate kaasava eelarve vooru hiljemalt 01.02.2024.

Enimpakutud ideede poolt hääletamine toimub 05.-16.02.2024.

Võiduidee(d) kuulutame välja 22.02.2024.

Innukat kaasalöömist!