19. Aprill 2024

Rahvusvaheline töövarjutamine Hispaania kutsekoolides

Eelmisel nädalal, 09.-13.04.2024, viibisid Hispaanias õpirändes Indrek Jänes, Triin Rum, Anne-Ly Kandelin, Karita Leppsoo, Anneli Pikkmets ja Helen Raja. Õpirände eesmärgiks oli tutvuda Hispaania haridussüsteemiga ning vahetada kogemusi Hispaania kutsekoolide kolleegidega. Ühiselt tõdeti, et lähetus Hispaaniasse oli põnev ning andis mitu kasulikku ideed, mida Tallinna Majanduskoolis rakendada võiksime.

Sügisel Chain5 konverentsil loodud koostöökontakt tõi meid Valencia eeslinna Paiportasse. Esimesel päeval kohtusime Paiporta linnapea ja linnavalitsuse liikmete ning ettevõtjate esindajatega. Saime ülevaate Paiporta linna ajaloost, linna väljakutsetest ja tööturu olukorrast.

Päeva teises pooles külastasime Paiporta kutsekooli IES la Senia, kus pakutakse kutseõpet tasemetel 3, 4 ja 5. Viibisime koolis kaks päeva ning tutvusime kooli keskkonnaga, töötajatega ning osalesime koolitundes.

IES la Senia koolis kohtusime ärinduse õppetooli juhiga, kes tutvustas haridussüsteemi, praktikakorraldust ning õppekavade ülesehitust. Näiteks on kaheaastase õppekava maht 2000 kontakttundi, õppetöö viiakse läbi pigem koolis ning koju reeglina õppimist ei jäeta. Erinevaid õppeteemasid on aastas 6-8. Meile tutvustati veebiplatvormi, kus hinnatakse ja hallatakse kogu praktikaprotsessi ning praktikaga seotud dokumente. Süsteem annab tervikliku ülevaate praktika läbimisest ja hetkeseisust. Praktika dokumentidele on ligipääs nii õppijal, tööandjal, koolil kui ka koolipidajal.

Anne-Ly, Indrek ja Triin said koolist kaasa idee lisada Tallinna Majanduskooli õppeteemadele koodid. Õppeteema, mille sisu ja maht on sama, võiks olla õppekavade üleselt tähistatud samasuguse numbrikombinatsiooniga, sest hetkel võivad samaväärse sisuga õppeteemad õppekavati olla nimetatud erinevalt. See aitaks meil tulevikus koondbaasis õppeteemade kaupa infot lihtsasti sorteerida ning samuti lihtsustaks see õpetajate värbamist.

Samuti oli inspireeriv, kuidas tunniplaani tegemiseks on juba aastaid kasutusel arvutiprogramm, vajaliku info sisestades valmib tunniplaan automaatselt. Kogu õppeaasta tunniplaaniga toimetavad kaks töötajat juulikuus, kes koondavad õpetajatelt sisendi (paberkandjal), millal neile õppetööd läbi viia ei sobi. Lastevanematest õpetajatele tuleb kool vastu ning päeva esimest ehk kella 8 paiku algavat tundi neile õpetamiseks ei määra. Kui õpetaja jääb haigeks, siis asendab teda teine õpetaja ning ühel õpetajal on mitu võimalikku asendajat, seega tunnid ära ei jää. Tunniplaani koostamise programm lubab hiljem viia sisse ka muutusi. Kui õpetaja soovib tunniplaani aegu muuta, tuleb tal endal leida õpetaja, kellega tund vahetada. Tunniplaani programmi aastane litsensitasu on 500 eurot. IES la Senia koolis on tööl vaid täiskohaga õpetajad, seega majanduskooliga süsteemi toimimist võrrelda ei saa. Siiski avaldas muljet see, et suhteliselt vanamoodsa välimuse ja arvutipargiga koolil on tunniplaani tegemine edukalt automatiseeritud juba mitu aastakümmet.

Neljapäeva hommikul lendasime Valenciast Ibizale, kus esimene kohtumine viis meid Ibiza linnavalitsusse. Kohtusime Ibiza linnavalitsuse turundusdirektoriga Guille Rodríguez Garcíaga, kes oli meie turundusspetsialisti eriala õppija Kristi praktikajuhendaja. Guille`i esimene küsimus meile oli, et kas saaksime Kristi tagasi saata, sest temast oli linnavalitsuse turundustegevuste elluviimisel suur abi. Hea meel oli tõdeda, et meie õppijad on ka väljaspool Eestit hinnatud ja asendamatud tegijad. Kristi läbis oma 6 nädalase välispraktika Ibiza linnavalitsuses perioodil 6.11-13.12.2023. Loe tema kogemuslugu siit.

Guille Rodríguez Garcíaga andis meile ülevaate Ibiza linnavalitsuse tööst, turundusdirektori töölaual olevatest väljakutsetest ning tegevusplaanidest. Tema meeskonna eesmärgiks on tõsta Ibiza kui turisimisihtkoha tuntust kui kultuuri, heade maitseelamuste ja spordi sihtkohana. Samuti on nende eesmärk tõhusam kommunikatsioon linnarahvaga, eesmärgiga tõsta teadlikkust mida linnavalitsus linna heaks teeb ja tegemas on.

Päeva teises pooles külastasime kutsekooli IES sa Blanca Dona´s, kus meid võttis vastu digiturunduse õpetaja José Soriano Guasch (José käis Tallinna Majanduskoolis töövarjuks eelmisel aastal). IES sa Blanca Dona on kutsekool mis pakub  3, 4, 5 taseme kutseharidust ärinduse, turunduse ja administratiivtöö valdkonnas. Osalesime haldusjuhtimise, inglise keele ja raamatupidamise tundides ning tutvusime õpilaste ja õpetajatega. Teisel päeval kohtusime kooli direktoriga, kes andis meile ülevaate koolist ning õppekavadest, samuti osalesime taas koolitundides ja tutvusime kooliga.  

Kool paistis silma väga õppijakeskse lähenemisega ning lõimitud õppega. Erinevate projektide elluviimisega õpetati noori õppima ja probleemidele lahendusi leidma. 4. taseme põhiained on integreeritud läbi 2 aasta ja erinevate projektide, 4. tasemel õpetati juba ka majandusaineid.

Kool osaleb võrgustikus, kus viiakse läbi projektipõhist coaching meetodil õpet ning õpetajad osalevad rahvusvahelises õppes ja kompetentside arendamise programmis.

Ootamatult avanes meil võimalus külastada ka naaberkooli. Tegime põgusa külastuse ja ringkäigu kooli IES Isidor Macabich, kus õpetatakse kutsehariduse tasemetel 3, 4 ja 5 nii autoremondilukseppi, elektrikke, foto- ja videograafe kui hotellimajanduse õppureid. Neil on koostööprojekt käimas Tallinna Teeninduskooliga ning projekti eesmärgiks on õpetada kokkadele zero waste põhimõtetel söögivalmistamist.

Mõlemas külastatud Hispaania koolis tuli jutuks õppekavade arendamine ja uuendamine. Koolides selgitati, et õppekavade arendamisega tegeleb koolipidaja ehk haridusministeerium ning koolid õppekavasid ei arenda. Riik uuendab õppekavasid kord 10-15 aasta jooksul. Igal õppekaval on digiõpikud ning näiteks koolis IES la Senia tunduski meie külastatud tundide põhjal, et õpetaja enda tunni jaoks slaide ette ei valmista, vaid võtab õpiku PDFina klassiruumi ekraanil lahti ning viib tundi selle järgi läbi. Õpetajad tõdesid, et meie kiiresti muutuvas maailmas on aga selliselt väga suur oht anda edasi juba vananenud infot. Kogenumad õpetajad annavad aga lisaks “õpikutarkusele” siiski õppijatele edasi ka praktilisi ja kaasaegseid teadmisi.

Koolis IES sa Blanca Dona´s lähenemine paistis aga pigem edumeelsem. Õppekavasid järgitakse väiksemal määral ning tunde täiendatakse praktiliste ja eluliste ülesannete, grupitööde ja ettevõtete külastustega. Paljud IES sa Blanca Dona´s õpetajad selgitasid, et on ise enne õpetaja ametit ka muud tööd teinud ning oskavad selle tõttu õpetatava teema sisu päriseluga paremini siduda. Väga hea mulje jättis IES sa Blanca Dona´s praktiline valentinipäeva ülesanne ettevõtluse 4. taseme kutseõppes. Õppijatele esitati detsembris ülesanne valmistada 14. veebruariks ette valentinipäeva puhul rooside müümine. Õppijate ülesandeks oli rooside hankimine lähedal asuvast kutsekoolist, käsitsi kirjutatud sõnumikaartide loomine ja rooside pakendamine, teenuse hinnastamine. Lisateenusena pakuti roosi saatmist koolikaaslasele jäädes ise anonüümseks. Roosimüügiga kogutud raha annetati Ibiza kohalikule MTÜle, mis tegeleb Ibizale omase sisalikuliigi säilitamisega. Mujalt Ibizale transporditud oliivipuudega on saarele sattunud maod, kes neid sisalikke söövad. Väga eluline, selgelt struktureeritud, õppeteemade ülene ja samas lihtne projekt.

Tallinna Majanduskooli õpilaste ja õpetajate õpirändeid toetatakse Erasmus+ programmi projektidest.