30. Aprill 2021

Õppe- ja töökorraldus alates 3.05.2021

27. aprillil võttis valitsus vastu otsuse lubada osalisele kontaktõppele lisaks algklassidele ka 9. ja 12. klasside lõpetajad ning kutsekeskhariduse viimase kursuse õppijad (ei laiene 5. taseme kutseõppele ehk kutseeriharidusele nagu Tallinna Majanduskool). Ülejäänud õpilaste kontaktõppele lubamist arutab valitsus uuesti järgmisel nädalal, kui on rohkem infot koroonaviiruse leviku trendi kohta, mida muuhulgas mõjutab ka koolivaheaeg ja selle jooksul ettevõetud välisreisimine.

Täna meile teadaoleva info põhjal tehtud otsuse kohaselt jätkub Tallinna Majanduskoolis õppetöö distantsõppe vormis kuni uute ja olukorda muutvate korralduste saabumiseni.

Kontaktõppe vormis ning hajutatult võivad jätkuvalt toimuda arvestused, järelvastamised ja konsultatsioonid. Palun jälgige tunniplaane, kus on kajastatud, kas õpe toimub distantsõppena või kontaktõppena.

Koolimajja tulles palume tungivalt kinni pidada kõikidest ohutusnõuetest:

  • koolimajas on kaitsemaski kandmine kohustuslik (maskid on saadaval valvelauas ja klassiruumides)
  • peseme ja desinfitseerime käsi regulaarselt (desinfitseerimisvahendid on olemas kõikjal koolimajas)
  • hoiame omavahelist distantsi 2 meetrit
  • tuulutame klassiruume
  • mistahes haigustunnuste ilmnemisel lahkume viivitamatult koolimajast

Koolimaja töökeskkonnana avatud ning õpetajad saavad soovi korral kasutada klassiruume distantsõppe loengute läbiviimiseks. Tehnilist tuge tagavad õpetajatele distantsõppe perioodil haridustehnoloogid ja IT-talitus nii koolimajas kohapeal kui telefoni ja e-posti teel:

Haridustehnoloogid: tel 5698 4704; haridustehnoloog@tmk.edu.ee
IT-talitus: tel 5622 0458; it@tmk.edu.ee
Õppeosakond: tel 5698 4705; oppeosakond@tmk.edu.ee

Õpilased, kellel ei ole erinevatel põhjustel (puudulik internetiühendus, arvuti puudumine, vms) võimalik kodustes tingimustes distantsõppes osaleda, saavad eelneval kokkuleppel ja kohtade olemasolul osaleda distantsõppes koolimajas, paiknedes ükshaaval klassiruumides. Oma sellekohasest soovist palume teada anda aadressil triin.sild@tmk.edu.ee.

Õppeosakond on avatud tööpäeviti 9.00-16.00.

Hoiame koolipere kursis kõikide oluliste muudatustega.