8. Mai 2020

Õppe- ja töökorraldus alates 15. maist

Valitsuse 5. mai otsuse kohaselt võivad haridusasutused alustada alates 15. maist osaliselt kontaktõpet.

Koolis õppimise ja distantsõppe toimumine

Valitsuse poolt etteantud reeglite järgi saame koolis loenguid läbi viia nii, et klassiruumis on 10 õpilast. Selles valguses tegeleme mai lõppu ja juunikuusse kooli planeeritud sessioonide korraldusega. Osaliselt hakkab toimuma õpe koolis ja osaliselt siiski distantsilt. Koolis toimuvate loengute/arvestuste läbiviimisel jaotatakse rühm mitme klassiruumi vahel ja õpetaja on videosilla kaudu nähtav-kuuldav kõikides klassiruumides, kus tema loeng toimub. Kui sel õppeaastal ei ole mõnes aines võimalik distantsõpet korraldada ja koolis tunde läbi viia, viiakse need õppeained, või osa õppeaine tunde üle järgmisele kursusele. Vastav info tuleb õpperühmale. Palun jälgige tunniplaani.

Kutseeksamite ja lõpueksamite  toimumine

Valitsuse poolt etteantud reegel lubab eksamite läbiviimisel ruumi rohkem kui 10 õppijat, kuid turvalisuse huvides oleme langetanud otsuse, et lubame klassiruumi siiski kuni 10 õpilast. Sellest lähtuvalt oleme täiendanud eksamite infot klassiruumide lisamisega ning komplekteerime komisjonid koos tugimeeskondadega, kes jälgivad ja toetavad eksami korraldust. Tutvu kooli lõpetamise uuendatud ajakavaga.

Lõpuaktused ja lõputunnistused

Sel aastal Tallinna Majanduskoolis lõpuaktuseid ei toimu.
Kuna tavapärased aktused ei ole lubatud suurte rahvamasside kogunemiste tõttu, loome lõpetajatele piduliku õhkkonna tunnistuse kätteandmisel green screen fotostuudio abiga, et kinkida sellest hetkest mälestus toreda foto näol koos kooli juhtkonnaga. Green screen fotoseina lahendusena juhtkonnaga ette pildistatud fotomaterjali hulgast saab lõpetaja endale sobiva(d) tausta(d) valida ja lõpufoto kontaktivabalt jäädvustada.

Lõputunnistuse saab kätte ID kaardi alusel ja allkirja vastu õppeosakonnast ning igale õpperühmale antakse teada, mis ajal lõputunnistusi väljastatakse.

Turvalisusmeetmed

Palume õpilastel koolis viibides võimalusel kanda maske ja hoida teise inimesega vahet 2 meetrit. Käte desinfitseerimisvahendid on koolis olemas. Klassiruumide ja hoone desinfitseerimine toimub pidevalt. Kool varustab kaitsevahenditega kõiki õpetajaid ja töötajaid.

Töökorraldus ja koolimaja lahtiolekuajad

Alates 18. maist on õppehoone avatud taas tavapärastel aegadel.
Kooli muu personali töökorralduse puhul kehtib jätkuvalt põhimõte, et jätkame tööd nii palju kodukontorites kui võimalik, ent vajadusel oleme kättesaadavad ka koolis.