10. Veebruar 2021

Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli? Teeme tutvust Itella Estonia OÜ personalijuhi Marita Kaidmega

Itella Estonia OÜ personalijuht Marita Kaidme täiendab ennast Tallinna Majanduskoolis kvaliteedispetsialisti erialal. Uurisime, mis oli talle karjäärivaliku tegemisel abiks ning milliseks hindab ta oma õpinguid Tallinna Majanduskoolis.

Peale gümnaasiumi lõpetamist suundusin õppima rakenduspsühholoogiat spetsialiseerumisega personalijuhtimisele. Gümnaasiumit lõpetades ei olnud mul veel päris selge, millistele erialadele erinevates kõrg- ja ülikoolides kandideerida. Eriala valikul oli minu jaoks väga suureks abiks arutelud minu vanematega, kes andsid mulle nõu ning suunasid mind.

Alates 2010. aastast olen töötanud personalijuhina, ligi viis aastat hotellinduses ning viis aastat kaubanduses ja logistikas. 2019. septembrist töötan Itella Estonia OÜ-s personalijuhina. Personalijuhi töö on väga mitmekülgne, nõuab palju suhtlemist, järjepidevat enesetäiendamist ja kursis hoidmist maailma trendidega, õigusvaldkonnaga. Samuti hõlmab minu igapäevane töö inimeste arendamisse panustamist ning toetamist nende karjääris.

Logistikavaldkonda personalijuhina tööle asudes puutusin palju kokku kvaliteedijuhtimist puudutavate küsimustega. Saades ise lahendada kvaliteedijuhtimisega seotud küsimusi, tärkas minus suurem huvi kvaliteedijuhtimise vastu. Õppima minemise mõtteid mõlgutasin vahelduva eduga enda peas ligi aasta aega. Hakkasin erinevate õppimisvõimaluste kohta rohkem uurima ning avastasin, et kvaliteedispetsialistiks saab õppida Tallinna Majanduskoolis. Kuna pean enesearendamist ja järjepidevat õppimist väga oluliseks, siis otsustasingi esitada avalduse kvaliteedispetsialisti erialale sisseastumiseks. Tallinna Majanduskoolis saab kvaliteedispetsialistiks õppida sessioonõppes ning õpingud kestavad kaks aastat. Oma teekonda kvaliteedispetsialisti õppekavas alustasin 2019. aasta septembrikuus ning minu õpingud sellel erialal jõuavad lõpusirgele selle aasta kevadel. Olen saanud osaleda sessioonidel alati 100% ning siinkohal on väga oluline roll olnud minu tööandjal, kes hindab ja innustab oma töötajaid uusi teadmisi omandama ja toetab koolis õppimist.

Olen väga rahul kvaliteedispetsialisti eriala valikuga. Olen 1,5 aasta jooksul omandanud väga palju uusi teadmisi ning oskan täna oma põhitöös rakendada koolis omandatud teadmisi. Õpingute juures meeldib mulle enim see, et meie õppejõud on praktikud, kes annavad oma teadmisi õpilastele edasi läbi omandatud kogemuste. Kogemuste jagamine õpilastele annab palju juurde, aitab luua selgema ja parema arusaama. Väga oluline on, et õpingute käigus saame teha väga palju praktilisi töid, mille läbi õpilastena omandame lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilised oskused.

Lisaks uutele teadmistele ja kogemustele, mida õpingute käigus omandan, väärtustan ma väga kõrgelt ka sotsiaalset kapitali ehk kontaktvõrgustikku, mis ma olen juba praegu Tallinna Majanduskoolist saanud. Minu kursusekaaslased on tulevased kvaliteedispetsialistid, kellega tulevikus jagame erialaseid teadmisi ja arutleme valdkonnapõhiseid küsimusi. Kokkuhoidvad ja toetavad kursusekaaslased aitavad õnnestuda tervel kursusel ning ei lase ka keerulistel hetkedel motivatsiooni kaotada.

Tänapäeva ühiskond ja ärimaastik sunnib meid kõiki järjepidevalt omandama uusi teadmisi ja oskusi, et kaasas käia globaalsete trendidega ja püsida tööturul konkurentsis. Üha enam kogub maailmas tuure teadmismajandus. Teadmispõhine töö nõuab aga tulevastelt töötajatelt üha keerukaimaid oskusi. Selleks, et konkurentsis püsida on vajalik järjepidev enesetäiendamine. Kooli õppima asudes ei ole eriala valiku tegemine alati kerge. Tekkivate küsimuste ja  kahtluste korral soovitan alati nõu pidada juba sellel erialal töötava või kursis oleva inimesega. Samuti julgustan erialade kohta rohkem uurima erinevatest koolidest.

Minul on heameel, et otsustasin õppima minna. Olen saanud avardada oma silmaringi, rakendada õpitut juba praegu oma igapäevatöös ning lisaboonusena olen saanud endale kursusekaaslaste näol palju uusi tuttavaid. Olen rahul ka otsusega õppida kvaliteedispetsialistiks just Tallinna Majanduskoolis. Tallinna Majanduskooli õppejõud on väga innustavad, motiveerivad ja vastutulelikud ning tagavad õppekvaliteedi vaates konkurentsivõimelise hariduse.