29. Detsember 2021

Kiirtestimise võimalus uuel aastal

Haridus- ja Teadusministeerium on alates novembri algusest, kui alustati kooliperede kiirtestimist, kogunud iga nädal üldhariduskoolidelt tagasisidet. Koolidelt saadud info võimaldab olla kursis kohapealsete oludega ja leida ühiselt koostöös koolipidajaga lahendusi koolide turvaliseks lahtihoidmiseks ja ka testitarnete kavandamiseks.

Kiirtestimine üldhariduskoolides jätkub ka uuel aastal, kiirtestimist alustavad ka kutseõppeasutused.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt tarnis Medesto Logistics 13.12 koolile 9440 kiirtesti ja 20.12 lisaks veel 9500 kiirtesti, kuna COVID kiirtestimise soovitus laieneb ka kutsehariduskoolidele. Testimise alused töötab kool ise välja nagu vajalikuks peab.

Ka Tallinna Majanduskool pakub kõigile koolipere liikmetele uuel aastal kiirtestimise võimalust. Testimine toimub usalduspõhiselt ning kontrollitud testimist läbi viima ei hakata. Kui õppija testi tulemus osutub positiivseks, siis palume sellest teavitada õppeoskonda ning lahkuda koolimajast. Testid saavad igapäevaselt olema kõigile kättesaadavad kooli valvelauas. Vaktsineerimata töötajate testimiskord jätkub endistel alustel nii, nagu riskianalüüs ette näeb ehk üks kord nädalas.

Kiirtestimine jätkub esialgu veebruarini, täpsem korraldus sõltub koroonaviiruse leviku olukorrast riigis. Teste tarnib Medesto Logistics OÜ. Koolidesse on tarnitud ninasõõrme eesäärest võetavad testid. Tutvu ka allpool testi tegemise juhendvideoga.

Kiirtestimise kohta koolides leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt: www.hm.ee/et/tegevused/koroona/kiirtestimine-koolides