26. Juuni 2021

Direktor Triin Laasi-Õige pöördumine

Head majanduskooli õpilased, õpetajad, koolielu eestvedajad, taganttõukajad ja meie sõbrad!

Nending, et elame kiiresti muutuvas maailmas, on aastaid olnud turvaline mõttekujund, millega mängides võis kindel olla, et keegi vastu ei vaidle.

Kui eelmise aasta märtsis muutused päriselt kohale jõudsid, ei olnud enam aega ilukõneks, selmet pidime kibekiirelt muutustega kohanema hakkama, muutunud maailma uusi reegleid tundma õppima ja oma tegemisi nendega vastavusse viima.

Koolielu kontekstis on õppeaasta möödunud pendeldades  kontaktõppe ja distantsõppe vahel, õppides vahelduva eduga koolis, kodus ja siis jälle koolis.

Ka õpetajate ja õppijate ootused on pendeldanud ühest äärmusest teise – pooled igatsesid kooli kontaktõppesse, pooled eelistasid jääda koju distantsõppele, tehes seda võrdväärselt häälekalt.

Õpilaste ja õpetajate seisukohtade kõrvalt, on majanduskooli juhtkond pidanud riigikoolina lähtuma aga ennekõike Haridus- ja Teadusministeeriumi suunistest ning pidama kinni õppijatele antud lubadustest tagada vajalike õpiväljundite saavutatus ja kvaliteetne õpe.

Vaadates õppeaastale tagasi, ei ole ma kindel, et me läbisime koolina selle katsumuse väga heale hindele, ent eksamite tulemused tõestavad, et läbi me ka ei kukkunud.

Õppekorralduse parenduskohti ilmnes selle õppeaasta jooksul aga mitmeid ja paljuski just tänu teile, head õpilased ja õpetajad, kes te olete olnud majanduskooli distantsõppe läbiviimise suutlikkuse testimisel katsejänese rollis.

Majanduskooli vägagi pideva parenduse usku juhtkonna nimel tänan teid siiralt, et olete meile avameelselt peegeldanud tagasi oma pahameelt, oma rõõme ja parendusettepanekuid, andes nii asendamatu sisendi Tallinna Majanduskooli arengusse.

Artur Alliksaar on öelnud:

Ei ole mõttetult elatud aegu.
Mõte ei pruugigi selguda praegu.
Vähemat, rohkemat olla ei võinuks.
Parajal määral saab elu meilt lõivuks.

/Artur Alliksaar, „Aeg“/

Ma usun, et viimase pooleteise aasta mõte on  suurem, kui täna seda enestele tunnistada tahame. Või oskame. Ja kohe kindlasti ei olnud kriisiaeg  mõttetu. See  pani proovile meie kõigi suutlikkuse muutuda, kohaneda ja hakkama saata uutes oludes.

Uutes oludes on kiirkorras kasvanud meie kõigi iseseisvus, loovus, riskijulgus, koostööoskused, määramatusega toimetulek ja probleemide lahendamise oskused, ennast juhtivus, digipädevused ja paljud muud oskused, milleta elus ja tööturul hakkama ei saa ja kriisiaegne haridus aitas jõuliselt kaasa nende kujunemisele.

See on tegelikult väga väärtuslik kingitus, mida kaasa võtta sellest palju kirutud koroonaaegsest koolikorraldusest.

Täna, olles kooliaasta seljataha jätnud, saatnud „laia maailma õnne otsima” ning ennast teostama vastsed vilistlased ja valmistudes peagi algavateks vastuvõtukatseteks, et valida välja pea tuhat uut õppijat, loodan ma siiralt, et uus õppeaasta kingib meile oluliselt enam stabiilsust. Ent ma loodan ka väga, et meil on piisavalt tarkust nii kooli kui iga üksiku koolipere liikme tasandil, et õppida koroonaajastu õppetundidest, võtta endaga kaasa kõik oma uued oskused, uudsed hästitoimivad praktikad ning teadmise, et me saame hakkama, mistahes muutlike aegade ja oludega. Saame alati hakkama!

Olen uhke meie üle!

Lõõgastavat suve soovides

Triin Laasi-Õige