12. November 2020

Allar Jõksi avatud loeng 26.11 Tallinna Majanduskooli aulas

Meil on hea meel teatada, et kevadel kooliperele planeeritud, kuid edasilükkunud Allar Jõksi loeng teemal “Demokraatia aastal 2020 – kas põhjus hingekella löömiseks?” on taas päevakorral ning huvilistel on võimalik ennast loengusse registreerida: https://bit.ly/avatudloeng26112020

Loeng toimub aulas 26.11 kella 13.00-14.00. Seoses ohutusnõuetega on loengus osalejate arv piiratud ning palume arvestada kaitsemaski kandmise vajadusega.

Allar Jõks on õigusmaastikul tegutsenud aastast 1991. Olles õigust tõlgendanud nii kohtuniku, õiguskantsleri kui ka vandeadvokaadina, omab ta unikaalset vaadet Eesti õigussüsteemile. Nii esimese kui teise astme kohtunikuna kui ka Eesti Kohtunike Ühingu juhina osales ta Eesti kohtusüsteemi ülesehitamisel. Eesti Vabariigi õiguskantslerina seisis aastatel 2001—2008 parema valitsemiskultuuri ja põhiseaduspärase õigusloome eest. Allar Jõksi algatusel täiendati Euroopa Liiduga liitumisel Eesti Vabariigi põhiseadust nn kaitseklausliga, mille kohaselt Euroopa Liidu õiguse kohaldamine ei tohi vastuollu minna põhiseaduse aluspõhimõtetega.