17. September 2021

15.-25.09 saab esitada eritoetuse taotluse

Eritoetuse taotlusi saab esitada sügissemestriks perioodil 15.-25. september (kaasa arvatud). Eritoetuse taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada läbi õppeinfosüsteemi TAHVEL.

Eritoetus – rahaline toetus neile, kelle majanduslik olukord takistab õpingute jätkamist.

Eritoetust on õigus taotleda õpilasel, kes:

  1. õpib kutseõppe tasemeõppe õppekaval
  2. ei ole ületanud õppekava nominaalkestust
  3. ei viibi akadeemilisel puhkusel
  4. ei õpi individuaalse õppekava järgi
  5. ei õpi vabakuulaja õppekohal

Loe lisaks: https://tmk.edu.ee/oppetoo/oppetoetused/

NB! Tahvlis täidetud avaldust ei ole vaja välja trükkida ja lisada eraldi failina.

Eritoetuse taotluseid ilma lisadokumentideta, mis tõendavad majanduslikku olukorda, ei menetleta.

Majanduslikku olukorda hinnatakse taotluse esitanu leibkonna sissetuleku alusel ühe liikme kohta.

Leibkonna kirjeldamine eritoetuse taotlemisel on kohustuslik!

Lisadokumentide loetelu saab vaadata siit https://tmk.edu.ee/oppetoo/oppetoetused/  lk 3.