Täienduskoolitused

Täienduskoolitused 

Tallinna Majanduskool pakub tasulisi täienduskoolitusi äri-, õiguse-, turunduse-, juhtimise- ja kontoritöö valdkondades. Meie koolitajateks on Tallinna Majanduskooli õppejõud, head koostööpartnerid ja parimad praktikud.

Kursuse nimi Algus Lõpp Maht Hind

Suhtlemisoskuste arendamine 

09.01.2018 07.02.2018 36 ak. tundi 616 EUR
Värbamine ja valik 11.01.2018 18.01.2018 52 ak. tundi 646 EUR 

Saksa keel 

18.01.2018 26.04.2018 90 ak. tundi 592 EUR

Arvutikirja kümnesõrme süsteem

19.01.2018 23.02.2018 40 ak. tundi 346 EUR

Värbamisturundus ja värbamine sotsiaalmeedias

08.02.2018 09.02.2018 16 ak tundi 338 EUR

Turunduspsühholoogia ja

turundussõnumid

13.02.2018 27.02.2018 26 ak. tundi 426 EUR

Maksunduse põhialused

15.03.2018 10.05.2018 35 ak tundi 460 EUR

Tallinna Majanduskooli õpilastele ja vilistlastele on kõik täienduskoolitused 15% soodsamad. 

 

Õppimine avatud õppes 

Tallinna Majanduskoolis on võimalik õppida kõigil majanduskooli erialadel ning läbida aineid koos õpilastega vastavalt tunniplaanile. Majanduskool väljastab aine läbimisel vastava tunnistuse. Õppeainete läbimine avatud õppes toimub hinnaarvestusega 26 eur /EKAP. Loe avatud õppe kohta lisa siit. 

Euroopa Sotsiaalfondi toetatavad täienduskoolitused 

Tallinna Majanduskoolis toimuvad ka 2017. aastal  täienduskoolitused täiskasvanutele Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames. Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele olenemata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on tasuta kursustele oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad. Tasuta kursused võimaldavad üle 50aastastel uuendada ning täiendada oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Ettevõtte tellimuskoolitused 

Tallinna Majanduskool pakub majandus-, äri-, õigus- ja haldusteemalisi koolitusi ettevõtetele. Koostame koolitusprogrammi vastavalt teie ettevõtte spetsiifikale. Koolituse maht, koolitajad, toimumise koht ja aeg on kokkulepete küsimus ning selgub läbirääkimiste käigus. 

Koolitussooviga palume pöörduda täienduskoolituste spetsialisti, Svea Üksküla poole (svea.ykskyla@tmk.edu.ee). 

11.01.2017