31. Mai 2023

Esita avaldus juba täna ja tule Tallinna Majanduskooli õppima!

2023. aastal tähistab Tallinna Majanduskool juba oma 117. sünnipäeva, olles vanim kutseõppeasutus Eestis. Pika ja väärika tegutsemisloo tulemusena on koolil ligikaudu 30 000 vilistlast, valdkonna tipptegijaist koosnev õpetajaskond ja usaldusväärne maine tööandjate seas.

Tallinna Majanduskoolist leiad laia valiku erinevaid õppekavasid. Tule õppima ja anna endale võimalus teha oma elus just neid karjäärivalikuid, mida ise soovid! 

Kaks aastat kestval esmaõppe erialal õppima asumise tingimus on omandatud keskharidus. Majanduskooli lõpetamisel omandad kutseerihariduse ehk 5. taseme kutsehariduse. Meie kooli lõpetajad on hinnatud keskastmespetsialistid ja ametnikud, kes täidavad keerulisemaid tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas tööprotsesse. Näiteks võid tööle asuda raamatupidaja, personalispetsialisti, turundus- või sotsiaalmeediaspetsialisti, kvaliteedispetsialistina jne.

Vastuvõtt Tallinna Majanduskooli kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu 01.06 – 16.07.2023 aadressil www.sais.ee

2023/2024 õppeaastal on võimalik õpinguid alustada 15 kutseõppe õppekaval ja 10 täienduskoolituse kursusel:

1-2,5 aastaga omandad vajalikud kompetentsid järgmistel tasemeõppe esmaõppekavadel:

Aasta kestvasse jätkuõppesse asumise eeldus on vähemalt keskharidus ja valdkondlikud eelteadmised, mis võivad olla omandatud kas kutseõppes või töökogemuse kaudu.

Väiksemate õpiampsudena on võimalik valida kümne tasuta erialaste täienduskoolituste seast just endale sobivaim:

 

Miks tulla õppima Tallinna Majanduskooli?

  • Tallinna Majanduskool on riigikool ja kõik kutsehariduse kõrgeima, 5. taseme õppekavad on läbinud kutseõppe kvaliteedihindamise ning on õppijale tasuta.
  • Mitmekülgsed erialavalikud paindlikus õppevormis. Õpe toimub sessioon- või õhtuõppes, mis võimaldab õpinguid mugavalt kombineerida töö- ja pereeluga.
  • Lõpetajate kõrge tööhõive ja keskmisest kõrgem palk. Uuringutest on selgunud, et ligikaudu 80% majanduskooli lõpetanutest töötab erialaga seotud tööl ning majanduskooli lõpetajate töötasu on üks kõrgemaid kutsekoolide lõpetajate töötasude võrdluses. Meie lõpetajate kõrget konkurentsivõimet toetab eelkõige majanduskooli väga praktiline õpe, mida koolis veab oma valdkonna tipptegijatest koosnev õpetajaskond ja ettevõttepraktika raames kogenud praktikajuhendajad. Erialasid arendatakse pidevalt ja viiakse vastavusse päris töömaailma vajadustega. Meie õppijad ei maksa omandatava hariduse eest, ent meie õppijatele makstakse majanduskoolis omandanud hariduse eest!
  • 9 erialal lõppevad õpingud kutseeksamiga, mille sooritamisel saad kutsetunnistuse. Kvaliteedispetsialisti, personalispetsialisti, nooremprojektijuhi, väikeettevõtja, ärikorralduse spetsialisti, raamatupidaja, sekretäri, õigusassistendi ning ostu-ja hankespetsialisti erialadel lõpetad kooli 5. taseme kutseeksamiga. Kutseeksami kulud katab kool.
  • Tasuta õpe! Kõikidel erialadel toimub vastuvõtt riigieelarvest finantseeritavatele ning õpilase jaoks tasuta õppekohtadele vastuvõtuarvu piires. 

Kui Sinu edasiõppimise eesmärgid seonduvad enesearengu või koguni karjääripöördega, siis ootame Sind õppima Tallinna Majanduskooli. Muutused algavad valikutest ja eesmärkide saavutamiseks on tark asuda nutikaid ja hästi kaalutletud valikuid tegema juba täna!

Vastuvõtt kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 01.06.–16.07.2023 aadressil www.sais.ee

Kui on soov oma kompetentsi tõsta tasuta täienduskoolituste kursustel, leiad avalduse esitamise info siit.

Tallinna Majanduskool – Sinu elukestva õppe partner nii tasemeõppes kui ka täienduskoolitustes!