Tasulised koolitused

Tallinna Majanduskooli missioon on olla usaldusväärne koostööpartner nii elukestvaks õppeks kui ka arendusprojektideks ärinduse ja halduse valdkonnas.

Oleme haridusmaastikul tuntud ja tunnustatud tegijad ning meie õpetajad on oma ala hinnatud spetsialistid.

Veebruaris alustas Tallinna Majanduskoolis tasuline venekeelne kursus “Raamatupidamise algkursus”

Kursusele olid oodatud kõik, kes tunnevad huvi ja praktilist vajadust hakata tegelema raamatupidamisega, aga puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamise valdkonnaga.

Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi raamatupidamise põhitõdedest ja terminoloogiast, et peale lõpetamist oleks omandatud oskused kajastada dokumentide alusel majandusüksuse lihtsamaid, igapäevase rutiinse äritegevuse käigus toimunud majandussündmusi. 

Kursus on oma iseloomult väga praktiline ning kõike õpitut kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamisega nii koolitusel kui iseseisvalt. 

Koolitus algas 06.02.2023 ja toimub esmaspäevast neljapäevani õhtuti kell 17.15 – 20.30. 

Tutuvu raamatupidamise algkursuse õppekavaga vene keeles.

Raamatupidamise täienduskoolitustel oli õpingute alustamise tingimuseks vähemalt keskhariduse olemasolu

Edukalt läbitud algkursus, loob eelduse läbida ka sügisel algav “Raamatupidamise jätkukursus”, mis on mõeldud juba edasijõudnutele. Ka jätkukursus viiakse läbi vene keeles.

Raamatupidamise algkursuse maht:

  • kogumaht akadeemilistes tundides: 780
  • kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 240 (sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 160 ja praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 80)

Raamatupidamise algkursuse õppekava koosneb kolmest moodulist:

Moodul 1. Majanduskeskkond ja õigusruum

  • Majandusõpetus
  • Õigusõpetus
  • Statistika, sh MS Exceli kasutamine finantsanalüüsi jaoks

Moodul 2. Finantsarvestus

  • Raamatupidamise korraldus, sh raamatupidaja kutse-eetika
  • Majandussündmuste dokumenteerimine ja kirjendamine I
  • Majandustarkvara rakendamine

Moodul 3. Maksuarvestus

  • Maksundus ja maksukorraldus
  • Maksuarvestus I

Raamatupidamise algkursuse õppekava venekeelse kursuse õpetajate tutvustus:

Jelena Aasma on omandanud majandusalase magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning õppinud EBS-s finantsarvestust, omab 6. taseme raamatupidaja tunnistust. Jelena Aasma on töötanud mitmes rahvusvahelises ettevõttes juhtival positsioonil finantsalal, lisaks on läbinud mitmeid rahvusvahelisi finants- ja IT  alaseid koolitusi. On Sisekaitseakadeemia külalislektor. 

Tatjana Moroz on Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduste magister. Omab pikaajalist majandusõppeainete lugemise kogemust. Avaldanud mitmeid majandusalaseid publikatsioone, teinud kaastööd majandusalaste konverentside läbiviimisel ning olnud kaasatud Raadio 4 majandussaadete valmimisele. Viinud läbi koolitusi erinevatel tasemetel (kutseharidus, rakenduskõrgharidus) ning erinevate sihtgruppide hulgas, ka täiskasvanute täienduskoolitusi. Juhendanud ning retsenseerinud erinevatel õppetasemetel äriplaani temaatilisi lõputöid.

Natalja Roiko on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis majandusarvestuse eriala. Tal on pikaajaline kogemus ettevõtja, raamatupidaja, ettevõtete finantsseisundi analüüsimise spetsialisti ja maksunõustajana. Ta on tegelenud projektide väljatöötamisega mittetulundusühingu jaoks ning äriplaanide koostamisega klientidele EAS-ilt rahastuse saamiseks. On viinud läbi ettevõtluse, äriplaani koostamise, finantsjuhtimise, projektijuhtimise koolitusi täiskasvanutele alates 2014. aastast.


Tallinna Majanduskool on Eesti Töötukassa koolituspartner.

Täiendav info:

Merike Paat
Tel: 5649 4658
E-post: merike.paat@tmk.edu.ee