Kindlustusspetsialist

Õppeaeg:
2 aastat
Õppekava maht:
120 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)
Sessioonõpe:
õppetöö toimub kolmapäevast laupäevani 3-4 nädala tagant

NB! Õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel (B1).

Kindlustusspetsialistina hoolitsed, et Sinu kliendid tunneksid kindlus- ja turvatunnet.

Majanduskoolis õpid Sa osavalt suhtlema ja kliente nende vajadustest lähtuvalt nõustama. Sa tunned hästi erinevaid kindlustustooteid ja nende tingimusi, oled täpne ja detailne. Oled osav pakkumiste koostamises – numbrid meeldivad Sulle umbes samapalju kui inimesed. Kindlustusspetsialistina oskad juhtida riske ja näed kahju ette enne kui see sünnib.

Peale kooli lõpetamist töötad harilikult kindlustus- või finantsettevõtetes müügikonsultandina, kahjukäsitlejana või alustad karjääri kindlustusmaaklerina. Sinu töö on aktiivne, liikuv ja vaheldusrikas. Sa tegeled koguaeg erinevate juhtumitega, mistõttu igav ei hakka. Oma töös tegeled uue klientide leidmise ja olemasolevate hoidmisega – Sa tutvustad ja müüd kindlustustooteid, haldad ja täidad lepinguid, hindad ja kaardistad kindlustusriske. Sa oled olemas ka siis kui kahju on juba juhtunud ning aitad klientidel läbida kahjukäsitlusprotsesse.


Õppekava

Õppekava peamised ainemoodulid on:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
 • Klientide nõustamine
 • Kindlustuslepingu sõlmimine, haldamine ja riskide analüüsimine
 • Elu, tervise ja pensioni kindlustamine
 • Vara kindlustamine
 • Vastutuse kindlustamine
 • Eriliste riskide kindlustamine

​Valikõpingud:

 • Kahjuennetus ja riskide juhtimine
 • Finantsnõustamine
 • Vene keel tase A2
 • Vene keel tase B1

Mõlemal õppeaastal tuleb läbida vähemalt 10-nädalane praktika ettevõttetes.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumise tingimused

Sisseastumisel arvestatakse emakeele riigieksami* (ainult statsionaarsesse õppesse kandideerimisel), sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

*Kellel ei ole emakeele riigieksam sooritatud, saab selle teha kohapeal. Kõrgharidusega isik emakeele riigieksamit sooritama ei pea.

Sisseastumistest koosneb kolmest osast:

 • valikvastustega üldteadmiste test (silmaring, sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine)
 • inglise keele valikvastustega test.
 • vene keele test (õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel, A2).

Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.


Seotud lood

Intervjuu kindlustusmaakleri, Eeva Arnoveriga
Intervjuu kahjukäsitleja Erik Kiigemäega