E-turunduse spetsialist (jätkuõpe)

Õppeaeg:
1 aasta
Õppekava maht:
60 EKAP
Õppekava tase:
5. taseme kutseõpe jätkuõpe väikettevõtjale
Õhtune õpe:
õppetöö toimub üks kord kuus kolmapäevast laupäevani

NB! Õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel (B1).

E-turundusspetsialistina mõistad virtuaalset maailma.

Majanduskoolis õpid, kuidas panna püsti oma äri virtuaalmaailmas. Sa õpid mõistma, kuidas töötab e-turundus ja milliseid tegevusi saab teha e-maailmas, kus me igapäevaselt aina enam aega veedame. Sa saad selgeks, kuidas paista välja bännerite maailmas ning mõistad, kuidas panna sisuturundus enda kasuks tööle. Õpetame Sulle selgeks kõik vajalikud infotehnoloogilised vahendid ja õigusaktid.

Peale kooli lõpetamist oskad oma ettevõtet arendada e-kanalites ning tuua seda veelgi enam oma sihtrühmale nähtavale. Sa oskad juhtida projekte ning saad majanduskeskonnas suurepäraselt hakkama.


Õppekava peamised ained:

  • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • e-turundustegevuste juhtimine
  • e-turundustegevuste korraldamine

Valikõpingud:

  • e-poe loomine
  • andmebaaside loomine
  • kultuuride vahelised erinevused rahvusvahelises turundustegevuses
  • intellektuaalse omandi kaitse, autoriõigused
  • e-kirjastamine

Praktika

Esimesel õppeaastal on praktika pikkus 7 nädalat ja teisel õppeaastal 13 nädalat.

EKAP – Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumise tingimused

E-turundusspetsialisti erialale õppima võivad asuda isikud, kellel on vähemalt 5. kvalifikatsioonitaseme väikeettevõtja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasolu. Hariduse olemasolu tõestab vastava eriala lõputunnistus. Kompetentsie tõestamiseks tuleb esitada portfoolio (loe lisa vastuvõtu eeskirjast)

Õppetöö toimub ka vene keeles (vene õppekeelega rühmas toimub õppetöö 60% ulatuses eesti keeles)