7. September 2023

Konkurss õppekorralduse spetsialisti ametikohale

Tallinna Majanduskool on nõudlike õppijate ning ettevõtluse, turunduse, finants- ja administratiivala professionaalide kokkupuuteplatvorm, millelt sirguvad omal erialal asendamatud tegijad.

Selleks, et panna edukalt kokku mängima enam kui 1800 õppija karjäärialased ootused ja erialased eesmärgid ning ligi 200 õpetava tegevspetsialisti hinnalised kogemused, on igal inimesel meie organisatsioonis selge roll ja kindel väärtus.

Ootame oma meeskonnaga liituma pühendunud professionaali

ÕPPEKORRALDUSE SPETSIALIST

kelle peamiseks tööülesandeks on tunniplaanide koostamine sessioon- ja õhtuse õppe taseme- ja täiendusõppe õpperühmadele.

Sobiva kandidaadina on Sul:

 • Oskus näha suurt pilti nii õppija kui kooli vaatest
 • Õppeinfosüsteemi Tahvel või muu tunniplaani koostamise tarkvara kasutamiskogemus
 • Exceli andmebaaside kasutamise ja andmete analüüsimise oskus
 • Väga hea eneseväljendamis-, suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
 • Väga hea eesti keele oskus
 • Väga hea meeskonnatöö, ajaplaneerimise ja enesejuhtimise oskus
 • Täpsus, hea pingetaluvus ja avatus uuendustele
 • Vajalik varasem töökogemus sarnasel ametikohal/-ülesannetes
 • Vähemalt keskharidus

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavaid koolitusi ja enesetäiendamise võimalusi
 • Konkurentsivõimelist töötasu (brutotöötasu 1900 eur) ja tulemustasu
 • Kaasaegset motivatsioonisüsteemi (tervisekindlustus/sporditoetus, ühisüritused, erinevad toetused)
 • Sõbralikku, toetavat ja abivalmis meeskonda
 • 35 kalendripäeva puhkust aastas

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Saada oma CV ja sooviavaldus kirjeldusega endast ja oma senisest kogemusest läbi CV-Keskuse hiljemalt 05.10.2023 

Lisaküsimustele vastab Tallinna Majanduskooli õppejuht Allan Kaljakin, allan.kaljakin@tmk.edu.ee

Konkurss kestab kuni sobiva kandidaadi leidmiseni.