Värbamine ja valik

Toimumisaeg: 11.01.2018 - 18.01.2018

Õppekava maht:   38 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: Koolitus on suunatud eelkõige inimestele, kes tegelevad organisatsioonides värbamisega, aga ei oma eelnevat erialast ettevalmistust, sh sekretärid, personalitöötajad, juhid.

Koolituse hind: 443 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi, koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

 

Õppija suudab iseseisvalt läbi viia värbamise ja valiku protsessi rakendades valdkonnaalaseid teadmisi ja oskusi.

Õppija:

 • koostab tööpakkumist vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale;
 • orienteerub erinevates värbamiskanalites ja oskab valida värbamiskanaleid vastavalt organisatsioonis kehtestatud korrale;
 • viib läbi kandidaatide hindamist (sh intervjuud ja muud hindamismeetodid)

Ajakava 

Kuupäev Kellaeg Ruum Teema  Koolitaja
11.01.2018

09:00-10:30

10:45-12:15

13:00-14:30

14:45-16:15

16:30-18:00

A319
Värbamis- ja valikutegevuse keskkond
 • Tööandja bränding ja selle mõju värbamistegevusele.
 • Tööandja brändi alused ja esmane ülevaade.
 • Mainekad tööandjad.
Värbamise ja valiku ettevalmistamine
 • Värbamis- ja valikutegevuse etapid
 • Värbamis- ja valikutegevuse olulised põhimõtted
 • Värbamisvajaduse täpsustamine.
 • Alternatiivne värbamine
 • Organisatsioonisisene ja organisatsiooniväline värbamine
 • Protsessi ajakava ja eelarve koostamine
 • Ohud ja vead personali värbamisel ja valikul
Helo Tamme 
12.01.2018

09:00-10:30

10:45-12:15

13:00-14:30

14:45-16:15

16:30-18:00

A319
Värbamine
 • Värbamiskanalite valik
 • värbamismeetodid
 • koostööpartnerid värbamisel
 • Värbamiskuulutuse koostamine
 • Erinevad praktilised värbamislahendused
 • Sihtpakkumiste tegemine
Valik. Valikumeetodid
 • Kandidaatide dokumentide analüüsimine, esmane valik dokumentide alusel
 • Kandidaatide informeerimine
 • Intervjuuliigid ja intervjueerimine
Helo Tamme
13.01.2018

09:00-10:30

10:45-12:15

13:00-14:30

14:45-16:15

A319
Valik. Valikumeetodid
 • intervjueerimisküsimuste formuleerimine
 • Kehakeele ja märkide lugemine valikuprotsessis
 • Testimine
 •  Muud hindamismeetodid
 • Taustauuringu tegemine

Uue töötaja sisseelamise toetamine

Mõõdikute kasutamine värbamis ja valiku
protsessis
Helo Tamme
17.01.2018

17:30-19:00

19:15-20:45

A319
 • Test
 • Presentatsioonid
Helo Tamme
18.01.2018

17:30-19:00

19:15-20:45

A319
 • Tagasiside
 • Presentatsioonid
Helo Tamme

Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 24. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854