Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil

Toimumisaeg: 23.04.2018 - 23.05.2018

Õppekava maht:  32 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: Väikeettevõtete töötajad ja alustavad ettevõtjad, kellel puuduvad raamatupidamisalased teadmised. 

Koolituse hind: 370 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi, koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

 

Anda algteadmised raamatupidamisest ja lihtsamate raamatupidamistehingute kajastamisest raamatupidamistarkvaras.


Õppija:

 • korraldab ettevõtte majandusarvestuse majandustarkvaras lähtudes õigusaktidest;
 • korraldab töötasu arvestamise majandustarkvaras lähtudes õigusaktidest;
 • jälgib maksukohustuste täitmist.

Ajakava 

Kuupäev Kellaeg Teema  Koolitaja
23.04.201
8

13.00-16.15

 • Raamatupidamist reguleerivad õigusaktid. Põhimõtted ja meetodid. Algdokumendid. 

 • Raamatupidamise programmi tutvustus. Algseadistus.  Kontoplaan. Arvestusregistrid. Algsaldod. Artiklid.  Moodulite tutvustus. Ostjad ja tarnijad.  

Janek Keskküla
25.04.2018

13.00-16.15

 • Situatsioonülesanne. Müügiarved ja ostuarved. Laekumised ja tasumised.  Perioodilised arved. Aruanded.  
Janek Keskküla
02.05.2018

13.00-16.15

 • Varude ja põhivara arvestus ja kajastamine raamatupidamistarkvaras.
Janek Keskküla
07.05.2018

13.00-16.15

 • Käibemaksuarvestus. Aruanded KMD, VD.

 • Situatsioonülesanne. Deklaratsioonide koostamine. Käibemaksu võlg, ettemaks ja tasumine. Raamatupidamise kanded.  Bilanss. Kasumiaruanne.  Situatsioonülesande hindamine.

Janek Keskküla
09.05.2018

13.00-16.15

 • Lühiajaliste ja pikaajaliste kohustiste arvestus.

Janek Keskküla
14.05.2018

13.00-16.15

 • Kingitused, annetused, vastuvõtukulud, ettevõtlusega mitteseotud kulud ja nende kajastamine raamatupidamistarkvaras.
Janek Keskküla
16.05.2018 13.00-16.15
 • Töötasu, haigushüvitis, puhkusetasu, erisoodustused ja kajastamine raamatupidamistarkvaras.
 • Situatsioonülesanne. Deklaratsioon TSD koos lisadega. Aruanded. 
 
23.05.2018 13.00-16.15
 • Situatsioonülesande hindamine.
 

Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 30. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854