TMK meeskonna arendusprogramm

Sihtasutus Innove otsustas rahuldada tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridus­uuenduste rakendumiseks“ tegevuse „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus” elluviimiseks väljakuulutatud taotlusvooru raames Tallinna Majanduskooli taotluse projekti „Tallinna Majanduskooli meeskonna arendusprogramm” elluviimiseks summas 4488 eurot.

Projekti perioodil 2.01.2018 kuni 15.08.2018 viime läbi 360˚ tagasiside, mille käigus saavad oma käitumisele ja tegutsemisviisidele tagasisidet 5 juhtkonna liiget. Seejärel toimuvad individuaalsed, grupi- ja meeskonnacoachingud erinevatele töötajate gruppidele. Individuaalsete coachingud toimuvad kahele juhtkonna liikmele - direktorile ja õppedirektorile. Grupicoachingus osalevad õppe-, arendus-, IT ja üldtalituse töötajad. Meeskonnacoachingud toimuvad õpetajatele. Kokku osaleb programmis 40 kooli töötajat/õpetajat.

Projekti eesmärk on Tallinna Majanduskooli meeskonna ühtsustunde kasvatamine ja ebakindluse lahti rääkimine, et meie meeskond teeks tõhusamat koostööd ning me oma koolikultuuris liiguksime osalemise suunas, mis on vajalik meie kui organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. Koostöisus on see osa organisatsioonikultuurist, mida peame arendama, et saaksime koolina läbi viia ka aineüleseid projekte. Hetkel on õpetajatel küll palju autonoomsust oma aja üle, ent see on viinud selleni, et ühiseid projekte võetakse ette pigem harvem.