Terviseedendus

Toimumisaeg: 19.01.2018-11.05.2018

Õppekava maht:  48 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: Õppima saab asuda isik, kellel on vähemalt keskharidus või kõrgharidus ja lisaks teadmised sekretäritöö valdkonnast. Soovitavalt kesktasemel arvutikasutamise oskus.

Koolituse hind: 156 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi (kontaktõppe kogumaht 48 ak tundi), koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

 

Õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab oma rolli terviseedenduse kaasaaitamisel töökohal, luues eeldused ja kasutades selleks inimeste teadlikkuse tõstmist tervislikuma eluviisi saavutamiseks

Õppija:

  • Mõistab sekretäri rolli organisatsiooni terviseedenduse arendamisel
  • Korraldab terviseedendust töökohal vastavalt organisatsiooni ja töötajate vajadustele ning vastavalt õigusaktide nõuetele.

Ajakava 

 

Kuupäev

Kellaaeg

Teema

Õpetaja

19.01.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

 
Töötervishoiu ja tööohutuse
korraldus ja õigusaktid
 
Töökeskkonna ohutegurid.
riskihindamine

Annika Küüdorf

26.02.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

Ergonoomia töökohal

Annika Küüdorf

28.02.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

Ohutegurite haldamine,
ennetusmeetmed, tegevuskava ja
rakendamine

Annika Küüdorf

01.03.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

 
Tervis ja tervisedendus.
Kaasaegse tervisedenduse
kujunemine

 

Külli Luuk

 

02.03.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

Tervisedenduse õiguskeskkond,

valdkonda reguleerivad
õigusaktid ja standardid.

 

Külli Luuk

 

02.04.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

Õppekäik töötervishoiukeskusesse

Annika Küüdorf

03.04.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

Terviseedenduse põhimõtted ja

viisid selle rakendamiseks
Tervisedenduse dokumentatsioon

 

Külli Luuk

04.04.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

Töökogukonna tervisealane

arendamine ja muutuste
juhtimine: põhitõed
Tegevuste planeerimine
Töötervise ja -rahulolu
hindamine

 

Külli Luuk

06.04.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

Terviseedenduse kommunikatsioon

Töötajate kaasamine
Organisatsiooniväliste partnerite
kaasamine

Külli Luuk

07.02.2018 13.45-15.15 15.30-17.00
 
Töötajate elustiili mõistmine, selle kujundamise võimalused
 
Tasakaalustatud toitumine töökohal
 
Töötajate liikumisaktiivsuse
toetamine
Külli Luuk

09.05.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

Õppekäik tervist edendavasse töökohta 

 

Külli Luuk

11.05.2018

13.45-15.15 15.30-17.00

Vaimse tervise toetamine töökogukonnas

Sõltuvusainete tarvitamisega (tubakas, alkohol, uimastid) seonduvate teemade käsitlemine, töötajate toetamine

 

Külli Luuk

 

Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 30. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854