Tasuta koolitused

Tallinna Majanduskoolis toimuvad ka 2018. aastal  täienduskoolitused täiskasvanutele Euroopa Sotsiaalfondi programmi " Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine" raames. Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ning need on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Täienduskoolituse riiklik koolitustellimus on suunatud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad kaasajastamist. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele olenemata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on tasuta kursustele oodatud madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad. Tasuta kursused võimaldavad üle 50aastastel uuendada ning täiendada oma teadmisi, oskusi ja hoiakuid.

Tasuta kursustel saavad osaleda inimesed, kes ei ole koolikohustuslikud (põhihariduse omandanud või 17-aastased ja vanemad isikud). Tasuta kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad õpilased ja üliõpilased.

Õppekohale saamise valikukriteeriumiteks on:

  1. sihtgruppi kuulumine (tutvuge õppekavaga!)
  2. motivatsioon (põhjendus, miks soovite kursusel osaleda!)
  3. õpingute alustamiseks vajalike nõuete täitmine (tutvuge õppekavaga!)

Kursustele registreerimiseks tuleb täita avaldus. 2018. aasta II poolaasta kursustele on avalduste vastuvõtmine lõppenud!

Kui Te olete registreerunud, siis tuleb arvestada asjaoluga, et soovijaid on tavaliselt rohkem kui õppegrupis kohti ja registreerumine ei taga Teie automaatset õppegruppi arvamist. Teiega võetakse hiljemalt kümme päeva enne kursuse algust ühendust ja teavitatakse gruppi pääsemisest. Ka gruppi mittepääsemisel saate vastava teate.

Ühe õppeaasta jooksul saab osaleda kuni kahel tasuta kursusel. Vabade kohtade olemasolul on võimalik osaleda ka rohkematel kursustel.

Täiendav info: Svea Üksküla, svea[at]tmk.edu.ee, telefon 650 7854

 

2018. aasta II poolaastal toimuvad järgmised kursused: 

Kursuse nimetus Kursuse maht Õppekeel

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus

toimub reedeti, kolmapäeviti ja esmaspäeviti järgmistel kuupäevadel: 7.09., 14.09., 19.09., 21.09., 24.09., 26.09., 28.09., 1.10., 3.10., 8.10 kell 17:15-20:30

40  tundi eesti

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus

kolmapäeviti 29.08. kuni 31.10. kell 17:15-20:30

40  tundi vene

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus edasijõudnutele

esmaspäeviti ja kolmapäeviti 10.10. kuni 29.10.

kell 17:15-20:30

28 tundi eesti

Arvuti tööalase kasutamise baaskoolitus edasijõudnutele

teisipäeviti 30.10. kuni 11.12. kell 17:15-20:30

28 tundi vene

Arvutikirja kümnesõrme pimesüsteemi koolitus

neljapäeviti ja esmaspäeviti 23.08. kuni 17.09.

kell 16:00-19:15

32 tundi eesti

Bürootöötaja koolitus

neljapäeviti 16.08. kuni 25.10. kell 17:15-20:30

44 tundi eesti

Dokumenditöö korraldus väikeettevõttes

teisipäeviti 25.09. kuni 30.10. kell 17:15-20:30

24 tundi eesti

Erialane vene keel

esmaspäeviti ja neljapäeviti 1.10. kuni 26.11

kell 17:15-20:30

NB! Enne kursust tuleb läbida test. Testi sooritamine on kohustuslik.

60 tundi eesti

Esitlusoskuste arendamine

toimub järgmistel kuupäevadel 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 28.11., 5.12., 11.12.

kell 17:15-20:30

28 tundi eesti

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

esmaspäeviti, teisipäeviti, kolmapäeviti järgmistel kuupäevadel

3.09., 5.09., 10.09., 12.09., 17.09., 18.09., 1.10., 3.10. ja 9.10.

kell 17:15-20:30

36 tundi eesti

Ettevõtlus ja äriplaani koostamine

neljapäeviti 4.10. kuni 29.11. kell 17:15-20:30

36 tundi vene

Excel edasijõudnutele

teisipäeviti 28.08. kuni 9.10. kell 17:15-20:30

28 tundi eesti

Excel edasijõudnutele

esmaspäeviti 10.09. kuni 22.10. kell 17:15-20:30

28 tundi vene

FIE raamatupidamine

kolmapäeviti 31.10. kuni 28.11. kell 17:15-20:30

20 tundi eesti

Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale

järgmistel kuupäevadel 10.09., 11.09., 17.09., 19.09., 24.09., 25.09., 1.10., 3.10., 8.10., 11.10., 15.10., 18.10., 22.10., 25.10., 29.10., 1.11., 5.11., 8.11., 12.11., 15.11.

kell 17:15-20:30

80 tundi eesti

Finantsjuhtimine ja majandusarvestus väikeettevõtjale

neljapäeviti ja esmaspäeviti 20.09. kuni 26.11.

kell 17:15-20:30

80 tundi vene

Logistika protsesside juhtimine väikeettevõttes

toimub järgmistel kuupäevadel 8.10., 9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 9.11., 13.11., 14.11., 16.11.,  20.11., 23.11.,  26.11., 27.11., 30.11., 3.12., 7.12. kell 17:15-20:30

64 tundi eesti

Makrode loomine ja VBA kasutamine MS Excelis

reedeti 19.10. kuni 16.11. kell 17:15-20:30

20 tundi eesti

Müügitegevuse ja klienditeeninduse korraldamine

teisipäeviti ja kolmapäeviti  järgmistel kuupäevadel 16.10., 23.10., 30.10., 7.11., 14.11., 21.11., 28.11., 5.12., 12.12. kell 17:15-20:30

36 tundi eesti

Piltide töötlemine vabavaralise pilditöötlusprogrammiga GIMP

järgmistel kuupäevadel:

21.08., 22.08., 23.08., 28.08., 29.08. kell 17:15-20:30

20 tundi eesti

Projektijuhtimine

teisipäeviti ja neljapäeviti 4.09. kuni 4.10. 

kell 17:15-20:30

40 tundi eesti

Raamatupidaja 5. taseme kutseeksami ettevalmistuskursus

kolmapäeviti, neljapäeviti ja reedeti 29.08. kuni 2.11.

kell 17:15-20:30

120 tundi eesti

Suhtlemisoskuste arendamine

kolmapäeviti 29.08. kuni 31.10. kell 17:15-20:30

40 tundi eesti

Turunduse baaskursus väikeettevõtjale

teisipäeviti ja neljapäeviti 6.09. kuni 30.10. ja ühel kolmapäeval 19.09.

kell 17:15-20:30

60 tundi eesti

Turunduse baaskursus väikeettevõtjale

esmaspäeviti 27.08. kuni 10.12. kell 17:15-20:30

60 tundi vene

Töö- ja puhkeaja ning töötasu arvestamisest väikeettevõtjale

reedeti kell 16:00-19:15 ja laupäeviti kell 10:00-13:15 17.08. kuni 8.09.

32 tundi eesti

Veebilehtede loomine ja veebilehestike haldamine 

neljapäeviti  18.10. kuni 6.12.

kell 17:15-20:30

32 tundi eesti

Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil I grupp

kolmapäeviti ja esmaspäeviti 22.08. kuni 17.09.

kell 17:15-20:30

32 tundi eesti

Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil II grupp

esmaspäeviti ja kolmapäeviti 5.11. kuni 28.11.

kell 17:15-20:30

32 tundi eesti

Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil III grupp

esmaspäeviti 29.10. kuni 3.12. ja kolmapäeviti 5.12. ja 12.12. kell 17:15-20:30

32 tundi eesti

Väikeettevõtja raamatupidamine arvutil IV grupp

teisipäeviti ja neljapäeviti 21.08.-13.09.

kell 17:15-20:30

32 tundi vene

Äritegevuse arendamine sotsiaalmeedias

teisipäeviti 18.09. kuni 20.11. ja kahel neljapäeval 18.10. ning 01.11.

kell 17:15-20:30

40 tundi eesti

Ühistöövahendite ja teenuste kasutamine Google´is

teisipäeviti 30.10. kuni 4.12. kell 17:15-20:30

24 tundi

eesti