Suhtlemisoskuste arendamine

Toimumisaeg: 09.01.2018-07.02.2018

Õppekava maht:  36  akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud suhtlemisoskuse kui ülekantava oskuse arendamiseks ja täiendamiseks täiskasvanutele töökeskkonnas ja tööülesannetes paremaks toimetulekuks.

Koolituse hind: 423 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi (kontaktõppe kogumaht 36 ak tundi), koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

 

Osaleja on arendanud suhtlemisoskusi parendamaks elukvaliteeti ja töötulemusi.

Õppija:

 • suhtub võrdväärselt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestesse,
 • kohandab oma suhtlemisstiili eri olukordade ja inimestega.

Ajakava 

Kuupäev Kellaeg Ruum Teema  Koolitaja
09.01.2018 13:00-20.15  
Suhtlemise etapid ja suhtlemistõkked:
 • kontaktioskus ja usaldussuhte loomine,
 • eneseväljendamine selgelt ja veenvalt.
 • suhtlemistõkked ja nende ületamine

Mare Muskat

Ethel Reier

16.01.2018 13:00-20:15  
Konfliktide lahendamine:
 • probleemi ja konflikti eristamine,
 • vajadus- ja väärtuskonflikti lahendusviisid
 • keeruliste olukordade ennetamine

Mare Muskat

Ethel Reier

24.01.2018 13:00-20:15  
Koostöö ja meeskonnatöö:
 • meeskonnatöö ja koostöö tähendus ning tähtsus
 • meeskonnatöö loomine ning hoidmine
 • koostöö keerulistes kollektiivides

Mare Muskat

Ethel Reier

30.01.2018 13:00-20:15  
Mõjutamine:
 • mõjutamistehnikad
 • nõustamisoskused
 • läbirääkimised

Mare Muskat

Ethel Reier

07.02.2018 17:00-20:15  
Kursusest kokkuvõte ja
reflektsioonide tagasisidestamine

Mare Muskat

Ethel Reier

Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 15. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854