Sotsiaalmeediale kaotatud tööaja kasutamine ettevõtte huvides

Toimumisaeg: 20.02.2018-03.04.2018

Õppekava maht:  16 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Koolituse hind: 208 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu). Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi (kontaktõppe kogumaht 36 ak tundi), koolitusmaterjale ja kohvipause

Sihtgrupp: 

Kursus on suunatud inimesele, kes ettevõttes vastutab töötajate töötulemuste või ettevõtte turundustegevuse eest. Kursus on kasulik ettevõtte omanikele, juhtidele, osakonnajuhatajatele, juhatuse assistentidele ja sekretäridele, personalitöö spetsialistidele, turundus ja kommunikatsioonijuhtidele.
Kursus eeldab osaleja juhirolli kollektiivis, arvutikasutusoskust, sotsiaalmeedia kontode olemasolu ja esmast kogemust nende kasutamisel.
 

Registreeru siin


Ees​märk

 

Osaleja kasutab töötajate sotsiaalmeedia lembust ettevõtte eesmärkide saavutamiseks ning seeläbi kaotatud tööaja ettevõttele tagasivõitmiseks.

 

Õppija:

  • Mõistab sotsiaalmeedia olemust

  •  Mõistab sotsiaalmeedia rolli ühiskonnas ning selle toimimise põhimõtteid.

  • Mõistab info leviku põhimõtteid sotsiaalmeedias ning selle akumuleerumist ja teisenemist.

  • Tunneb enamlevinud sotsiaalmeedia keskkondasid ja nende eripärasid.

  • Mõistab töötajate käitumismustreid ning erinevate sotsiaalmeedia kanalite kasutuspiirangutega kaasnevaid olukordi.

  •  Loob ettevõtte sisese sotsiaalmeedias käitumise reeglistiku, arvestades ettevõtte eesmärke ja töötajate huve.

  • Suunab töötajaid kasutama sotsiaalmeediat ettevõttele kasulikul moel ning mõistab töötajate eripärasid sotsiaalmeedia kasutamisel.

  • Seab eesmärke sotsiaalmeedias sõnumite levitamisel, initsieerib nende sõnumite levitamist ning mõõdab tulemusi.


Ajakava 

Kuupäev Kellaeg Ruum Teema  Koolitaja
20.02.2018 17:30-19.00  
Sotsiaalmeedia ja sotsiaalvõrgustike ajaloost ja
olemusest. Kuidas on sotsiaalmeediad arenenud, kuidas
on kujunenud sotsiaalsed võrgustikud ning kuidas on
inimesed oma käitumist ajas kohandanud.

Rain Veetõusme 

27.02.2018 17:30-19.00   Enamlevinud sotsiaalmeedia platvormid.
 

Rain Veetõusme

06.03.2018 17:30-19.00  
Sotsiaalmeedia kasutamine erinevates
kultuuriruumides ja kanalite erinevad võimalused.

Rain Veetõusme

13.03.2018 17:30-19.00  
Töötajate oskuste arendamine erinevate
sotsiaalmeedia võimaluste ärakasutamiseks.

Rain Veetõusme

20.03.2018 17:30-20.45  
Ettevõtte sotsiaalmeedia reeglistiku ülesehitamine.
Töötajate erinevad arusaamad ja huvid sotsiaalmeedias
ning nende kokku sobitamine ettevõtte eesmärkidega.

Rain Veetõusme 

27.03.2018 17:30-19.00  
Sotsiaalmeedia kampaaniate planeerimine ja
töötajate kaasamine seatud eesmärkide saavutamiseks.
Rain Veetõusme 
03.04.2018 17:30-19.00   Praktiline töö, tagasiside ja tulemuste hindamine. Rain Veetõusme 

Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 15. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854