Sotsiaalmeedia kasutamine ettevõtte turundamises

Toimumisaeg: 10.-19.04.2018

Õppekava maht:  16 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: 

Kursuse sihtgrupiks on ettevõtete ja organisatsioonide juhid, turundus- ja kommunikatsioonijuhid, juhatuse assistendid ja sekretärid, kelle tööülesannete hulka kuulub turundus- ja kommunikatsioonitegevuse korraldamine.
Kursus eeldab arvutikasutusoskust, sotsiaalmeedia kontode olemasolu ja esmast kogemust nende kasutamisel. Soovitatavalt on kursusel osalejal võimalik koolitusel kasutada isikliku arvutit või nutiseadet.
 

Koolituse hind: 208 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi (kontaktõppe kogumaht 36 ak tundi), koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

 

Osaleja oskab kasutada sotsiaalmeediat oma sõnumite levitamiseks ning ettevõtte eesmärkide saavutamiseks.

Õppija:

  • Mõistab sotsiaalmeedia olemust
  • Mõistab sotsiaalmeedia rolli ühiskonnas ning selle toimimise põhimõtteid.
  • Mõistab info leviku põhimõtteid sotsiaalmeedias ning selle akumuleerumist ja teisenemist.
  • Tunneb enamlevinud sotsiaalmeedia keskkondasid ja nende eripärasid.
  • Kasutab sotsiaalmeediat nii, et see põhjustaks minimaalselt negatiivseid olukordi ning hindab tegevuse mõju ajalises perspektiivis.
  • Seab eesmärke sotsiaalmeedia kasutamisel ning liigub süstemaatiliselt seatud eesmärkide poole.
  • Mõistab sotsiaalmeedia ohtusid ja väldib neid.
  • Teeb vahet hinnangutel ja faktidel ning analüüsib kriitiliselt sotsiaalmeedias levivat infot.
  • Tunneb peamiseid kliendisuhtluse põhimõtteid sotsiaalmeedias.

Ajakava 

Kuupäev Kellaeg Ruum Teema  Koolitaja
10.04.201
8
17:30-20.45  
Sotsiaalmeedia ja sotsiaalvõrgustike ajaloost ja olemusest.
Kuidas on sotsiaalmeediad arenenud, kuidas on kujunenud
sotsiaalsed võrgustikud ning kuidas on inimesed oma käitumist ajas kohandanud.

Rain Veetõusme 

12.04.201
8
17:30-20.45  
Enamlevinud sotsiaalmeedia platvormid.
Sotsiaalmeedia kasutamine erinevates kultuuriruumides ja
kanalite erinevad võimalused.
 

Rain Veetõusme

17.04.201
8
17:30-20.45  
Tarbijate käitumise erisused sotsiaalmeedias ja arengute
võimalikud perspektiivid. Info levik ja muundumine
sotsiaalmeedias
Sotsiaalmeedia kasutamise reeglid ja soovitused töötajatele

Rain Veetõusme

19.04.201
8
17:30-20.45  
Sotsiaalmeedias sõnumi levitamise eesmärkide püstitamine ja
nende poole liikumine ning leviva info kriitiline analüüs.
Kliendisuhtlus sotsiaalmeedias. Mida tuleks kliendi käitumises silmas pidada ning kuidas märgata esilekerkivaid probleeme.
Mis on tarbijate motiivid sotsiaalmeedia postitustes ning milliseid võtteid kasutades saab olukordi suunata ja lahendada.
Rain Veetõusme 

Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 15. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854