Sekretär

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Statsionaarne õpe: õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-R ajavahemikus 8:30-20:30

Sessioonõpe: kord kuus esmaspäevast laupäevani


Sekretärina saab Sinust organisatsiooni süda – Sa tunned organisatsiooni ja selle toimimispõhimõtteid suurepäraselt.

Majanduskoolis õpid Sa dokumendi- ja arhiivitöö korraldust organisatsioonis. Lisaks õpid tundma ka organisatsiooni suhte- ja reisikorraldust. Sinust saab väärtuslik abi personalispetsialistidele ja raamatupidajatele. Sekretärina oskad hea suhtlejana toime tulla erinevate inimeste ja olukordadega.

Peale kooli lõpetamist saad töötada erinevates organisatsioonides sekretärina. Sinust saab organisatsiooni nägu, ehk see, keda kliendid harilikult esimesena näevad ning kelle poole kolleegid murega pöörduvad. Sinu süsteemsus dokumentidega loob organisatsioonis korda. 


Õppekava moodulid: 

  • karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • dokumenteerimine 
  • dokumentide haldamine 
  • arhiivitöö korraldamine
  • organisatsiooni suhte- ja reisikorraldus 

Valikõpingud

  • personalitöö
  • raamatupidamise tehniline korraldamine

Õppeajast ¼ on praktika töökeskkonnas

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumisel arvestatakse emakeele riigieksami* (ainult statsionaarsesse õppesse kandideerimisel), sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

*Kellel ei ole emakeele riigieksam sooritatud, saab selle teha kohapeal. Kõrgharidusega isik emakeele riigieksamit sooritama ei pea.

Sisseastumistest koosneb kolmest osast:
  • valikvastustega üldteadmiste test (silmaring, sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine)
  • inglise keele valikvastustega test.
  • vene keele test (õpingute alustamises on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel). 

Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni. Lisainfot sekretäriks õppimise kohta  jagab:

Juhtivõpetaja Janne Kerdo 
E-post: janne.kerdo@tmk.edu.ee