Saksa keel

Toimumisaeg: 18.01.2018-26.04.2018

Õppekava maht:  90  akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: Saksa keele kursus on mõeldud õppijatele, kes soovivad omandada saksa keele oskust A1 tasemel.

Õpingute eesmärgiks on osalemine Erasmus + õpirändes või teistes rahvusvahelistes koostööprojektides Euroopa saksakeelsetes õpi- ja töökeskkondades.
 

Koolituse hind: 344 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi (kontaktõppe kogumaht 36 ak tundi), koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

 

Kursus on mõeldud ilma saksa keele alaste eelteadmisteta osalejaile. Koolituse lõpuks on õppija omandanud oskuse kõneleda ja kirjutada saksa keeles lihtsamaid lauseid ja tekste. Ta saab hakkama igapäevasuhtluses erinevatel teemadel. 
Õppija:
  • Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada;
  • Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimeste ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele
  • Suudab suhelda lihtsas keeles, kui vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama;
  • Mõistab lauseid ja sageli kasutatavaid väljendeid, mis seostuvad  talle oluliste valdkondadega;
  • Tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad lihtsat infovahetust tuttavatel rutiinsetel teemadel;
  • Oskab lihtsate fraaside ja lausetega kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, nende elutingimusi ning väljendada oma vajadusi.
  • Oskab leida ja aru saada otsingutest e- keskkonnas.

Ajakava

Ruum A411

Kuupäev

Kellaaeg

Teema

18.01.2018

17.15-20.15

Mina ja minu perekond. Sõbrad ja nendega suhtlemine

25.01.2018

17.15-20.15

Elu- ja töökeskkond (riik, linn, tänav, aadress).

01.02.2018

17.15-20.15

Elu- ja töökeskkond (riik, linn, tänav, aadress).

08.02.2018

17.15-20.15

Maad ja keeled, sh saksakeelsed riigid, nende geograafiline asend.

15.02.2018

17.15-20.15

Maad ja keeled, sh saksakeelsed riigid, nende geograafiline asend.

22.02.2018

17.15-20.15

Aeg ja ajamõisted. Raha (hind, ostu- ja müügitegevused jne).

08.03.2018

17.15-20.15

Aeg ja ajamõisted. Raha (hind, ostu- ja müügitegevused jne).

15.03.2018

17.15-20.15

Post, telefon, pank, politsei, kiirabi ja muud abiteenistused.

22.03.2018

17.15-20.15

Post, telefon, pank, politsei, kiirabi ja muud abiteenistused.

29.03.2018

17.15-20.15

Õppimine, töö ja elukutsed.

05.04.2018

17.15-20.15

Õppimine, töö ja elukutsed.

12.04.2018

17.15-20.15

Igapäevaelu ja –tegevused: teejuhatamine, restoranis, kohvikus jm).

19.04.2018

17.15-20.15

Igapäevaelu ja –tegevused: teejuhatamine, restoranis, kohvikus jm).

24.04.2018

17.15-20.15

Igapäevaelu ja –tegevused: teejuhatamine, restoranis, kohvikus jm).

26.04.2018

17.15-20.15

Iseseisvate tööde esitlus (presentatsioonid vabalt valitud teemadest). 
Kokkuvõte kursusest.

 


Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 15. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854