Projektijuhi assistent

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Sessioonõpe: õppetöö toimub kolmapäevast laupäevani 3-4 nädala tagant. 


Alustad projektijuhi assistendina, lõpetad nooremprojektijuhina! 2. mail jõustus uus 5. taseme kutsestandard, seega muutuvad kutsestandardile sobivaks ka eriala nimetus ja õppekava.


Projektijuhi assistendina oled Sa tõeline meeskonnamängija, kes oskab probleemidele metoodiliselt läheneda.

Majanduskoolis õpid Sa planeerima projektide ajakavasid ja eelarveid. Enne projektiga alustamist kogud Sa kõikvõimalikku vajalikku informatsiooni ning haldad riske ja võimalusi.  Muidugi õpid projekte ellu viima ning analüüsima, et siis lõpptulemust hinnata järgmiste projektide tarbeks.

Peale kooli lõpetamist ootavad Sind ettevõtted väga erinevatest sektoritest. Sa töötad projektigrupi liikmena või juhid ise väikeprojekte.


Õppekava moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Projekti ettevalmistamine ja planeerimine 
  • Projekti teostamine, hindamine ja lõpetamine 
  • Projekti riskide ja võimaluste haldamine ning kvaliteedijuhtimine 

Valikõpingud

  • Vene keel tase A2 
  • Soome keel tase A2 
  • Personalijuhtimine ja -arendus   
  • Kommunikatsioon 

Mõlemal õppeaastal tuleb läbida 10-nädalane praktika ettevõttes.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi ehk üks nädal õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Rakenduskava

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumine

Avaldusi saab esitada alates 2. juulist nii Majanduskoolis kohapeal kui vastuvõtuportaalis sais.ee.Projektijuhi assistendi  erialale võtame vastu 28 õppijat. 

Projektijuhi assistendi eriala tutvustus ja sisseastumisvestlused toimuvad 3. augustil. Kell 11.00 toimub õppekorralduse tutvustus aulas ning kell 12.00 algavad eriala vestlused ruumis A320.