Meediasuhtluse alused

Toimumisaeg: 10.04.2018-19.04.2018

Õppekava maht:  16 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: Kursus on suunatud inimestele, kelle tööülesannete hulka kuulube ettevõtte või organisatsiooni meediasuhete loomine ja arendamine. Väiksemates ettevõtetes on see ettevõtte omaniku, juhi või sekretäri ametiülesannete hulgas. Veidi suuremates ettevõtetes kommunikatsiooni või turundusjuhi ülesannete hulgas. 

Kursus eeldab osaleja korrektset kirjaoskust, arvuti kasutamise oskust ning kokkupuudet meediaga vähemalt aktiivse tarbija tasemel.
 

Koolituse hind: 208 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi (kontaktõppe kogumaht 36 ak tundi), koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

 

Õppija oskab kasutada meediat kui info levitamise kanalit ja teha meediaga vastastikku kasulikku koostööd. 


Õppija:

  • Mõistab ajakirjanduse ja meedia rolli ühiskonnas.
  • Mõistab ajakirjanduse ja meedia eesmärke.
  • Eristab ajakirjanduslikku ja meelelahutuslikku meediat.
  • Mõistab ajakirjanduse võtteid info kogumisel ja oskab vastu tulla ajakirjanike soovidele ettevõttele kasulikul moel.
  • Koostab atraktiivse pressiteate ning teab kuidas seda levitada.
  • Annab intervjuud päevakajalistel teemadel.
  • Tunneb peamiseid reegleid telekaamera ees esinemisel

Ajakava 

Kuupäev Kellaeg Ruum Teema  Koolitaja
10.04.2018 17:30-20.45  
Ülevaade Eesti meediamaastikust, ajakirjanduse
toimimismehhanismid ja kutse-eetika.

Rain Veetõusme 

12.04.2018 17:30-20.45  
Uudiskriteeriumid, uudisloo kujunemise protsess ja info kogumise võtted.

Rain Veetõusme

17.04.2018 17:30-20.45  
Intervjuudeks valmistumine nii ajakirjaniku kui intervjueeritava positsioonilt.

Rain Veetõusme

19.04.2018 17:30-20.45  
Enamlevinud meediasuhtluse vormid ja meediasuhete
planeerimine. Pressiteate koostamise põhimõtted, sihtgrupi ja levikanalite
valik. Pressiteate struktuur ja keel.

Rain Veetõusme

Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 15. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854