Kindlustusmaakler Eeva

Intervjuu Tallinna Majanduskooli vilistlasega, Eeva Arnoveriga. Eeva töötab ettevõttes UADBB Aon Baltic kindlustusspetsialistina.  

Kuidas jõudsid kindlustusspetsialisti erialani?
Kindlustusspetsialisti eriala kohta sain teada Tallinna Majanduskooli koduleheküljelt. Antud  eriala oli huvitav põhjusel, et kindlustusega tegelikult puutun kokku iga päev (sotsiaalkindlustus, reisikindlustus, kodukindlustus jne). Mõistsin, et oleks kasulik juurde õppida teadmisi, mis tulevad kasuks iga päeva elus. 
 
Kas töö leidmine kindlustuse erialal oli raske?
Kui ma otsustasin minna õppima kindlustust, siis ma ei mõelnud sellele, et ma võiksin leida endale  erialase töö. Kuna praktika oli osa õppetööst, siis sain praktikakoha ühes maailma suurimas kindlustusmaakler ettevõttes Aon. Kui olin paar nädalat olnud praktikal Aonis, siis pakuti mulle täiskohaga töökohta. Arvan, et kindlustuses  ei ole raske tööd  leida, eriti siis kui oled õppinud antud eriala ja on olemas praktiline töökogemus. Praktikaperioodil peaks inimene näitama enda poolset soovi kindlustuses töötamise suhtes ja usinust. Kui isik hakkab töötama kindlustuses, siis avaneb talle rohkem võimalusi, kas siis seltsides või maaklerettevõtetes.
 
Oled sa teinud kindlustusspetsialisti eriala valides õige valiku?
Olen kindel, et olen teinud õige valiku.  Kindlustuses töötamine arendab analüüsimisvõimet, hoiab kursis seaduste muudatustega ning on abiks iga päeva elus. Ma saan aidata tuttavaid kindlustusküsimustes ja soovitada sõpradele ainult parimaid kindlustuslahendusi. 
Ma ei oska küll öelda, kas ma kindlustusvaldkonnas töötan ka kahekümne aasta pärast, kuid praktilisi ja teoreetilise teadmisi saan  endale kogu eluks.
 
Kui keegi peaks ütlema – kindlustus – see on ju igav! Siis mida sa talle vastad?
Koolis õpitakse palju rohkem kui ainult kindlustust. Õpitakse lugema juriidilisi tekste, õigust, finantsmatemaatikat jne. Kindlustuses on erinevaid töökohti  mille vahel valida, assistendist kuni kahjukäsitlejani välja. Kindlasti leiab igaüks omale sobiva ameti. 
 
Palun anna 3 põhjust, miks õppida Tallinna Majanduskoolis kindlustusspetsialistiks?
 
Kindlustusspetsialisti eriala on kindlasti kasulik. Antud eriala viib isiku kurssi sellega, mis on  tema õigused ja kuidas ennast kindlustada nii, et kindlustusjuhtumi korral saaks ta muretult hüvitist.
Tallinna Majanduskoolis õpetavad väga professionaalsed õppejõud. Erialaseid loenguid annavad Eesti parimad underwriterid,  kes õpetavad kindlustust süvitsi ja huvitavalt. 
Antud eriala ei saa mujal Eestis nii põhjalikult õppida, kui  ainult Tallinna Majanduskoolis. Tartu  Ülikoolis on küll varakindlustuse täiendkursused, kuid kes on lõpetanud kindlustusspetsialisti eriala  Majanduskoolis, siis nende jaoks võib  jääda antud  täiendkursus liiga lihtsaks ja pinnapealseks.
Kindlustusspetsialisti erialaga leiab kindlasti tööd finantsvaldkonnas.