Kliendinõustaja pangas

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekava maht: 120 EKAP

Õppekava tase: 5. taseme kutseõpe (keskhariduse baasil)

Õhtune õpe: õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile E-N ajavahemikul 17:15-20:30

NB! Õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel (B1). 


Kliendinõustajana pangas saab Sinust spetsialist, kes töötab nii numbrite kui inimestega. 

Majanduskoolis õpid Sa finantseerimislahendusi ja peagi oskad neid juba kliendile säravalt pakkuda ning erinevaid pangandustooteid lahti selgitada. Sa tunned erinevaid säästmis- ja investeerimislahendusi nagu ka arvelduslahendusi, laenu- ja kindlustusteenuseid. Õpetame Sulle ka projektide juhtimist ja organisatsioonikäitumist, et tunneksid end pangandusmaailmas mugavalt ning saaksid seal karjääri teha. 
 
Peale kooli lõpetamist saad töötada pangas või muudes rahaasutuses kliendinõustaja. Sinu tööks saab klientide nõustamine, teenuste tutvustamine, krediidiklõblikkuse hindamine, laenupakkumise tegemine, laenu väljastamisest. Sa saad töötada koos eraklientide- või äriklientidega ning spetsialiseeruda kindlustusele või laenudele. Pangandussektor on pidevas arengus ning head ja erialase haridused kliendinõustajad on heas hinnas ning teevad tihilugu ka pangandussektoris karjääri. 

Õppekava moodulid:

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus 
 • Kliendi vajadustest lähtuv finantsalane nõustamine
 • Arvelduslahenduste ja sobiva teenuse pakkumine
 • Finantseerimislahenduste pakkumine
 • Säästmis- ja investeerimislahenduste pakkumine 
 • Kindlustuslahenduste pakkumine

Valikõpingud:

 • Erialane inglise keel
 • Organisatsioonikäitumine 
 • Projektijuhtimine 
 • Ettevõtte rahandus 
 • Finantsjuhtimine ja -analüüs 
 • Sisekontroll ja –audit 

Esimesel õppeaastal on praktika pikkus 7 nädalat ja teisel õppeaastal 13 nädalat.

EKAP - Eesti kutsehariduse ainepunkt, 1 EKAP-ile vastab 26 tundi õppuri tööd,millesse on arvestatud kontaktõpe, iseseisev töö, praktika ja e-õpe ning teadmiste kontroll.

Õppemoodulid.

Õppekava rakenduskava.

Tutvu ka varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise võimalusega VÕTA.


Sisseastumisel arvestatakse emakeele riigieksami* (ainult statsionaarsesse õppesse kandideerimisel), sisseastumistesti ja vestluse tulemust.

*Kellel ei ole emakeele riigieksam sooritatud, saab selle teha kohapeal. Kõrgharidusega isik emakeele riigieksamit sooritama ei pea.

Sisseastumistest koosneb kolmest osast:
 • valikvastustega üldteadmiste test (silmaring, sõnavara, matemaatika ja ruumiline mõtlemine)
 • inglise keele valikvastustega test.
 • vene keele test (õpingute alustamiseks on vajalik vene keele oskus vähemalt algtasemel, B1). 

Vestluse käigus õpitakse tundma kandidaati, tema sobivust erialale ja õpimotivatsiooni.