Juhiabide ettevalmistuskursus kutseeksamiks

Toimumisaeg: 15.03.2018 - 23.04.2018

Õppekava maht:  44 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Sihtgrupp: Õppima saab asuda isikud, kes on läbinud sekretäri kutseõppe õppekava või omavad sekretäritöö kogemust ja soovivad sooritada juhiabi kutseeksamit või soovivad õppekava abil täiustada oma tööks vajalikke teadmisi ja oskusi (läbides üksikuid teemasid ja mooduleid). 

Koolituse hind: 295 EUR/osaleja (käibemaks ei lisandu).
Hind sisaldab täismahus põhiprogrammi koolitusi, koolitusmaterjale ja kohvipause

Registreeru siin


Ees​märk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised dokumentide haldamisest, projektijuhtimisest, organisatsiooni töö- ja suhtekorraldusest ning omandab teadmised edukaks toimetulekuks kutsetõendamisel. 

Ajakava 

Kuupäev Kellaeg Ruum Teema  Koolitaja
15.03.2018

10:00-13:15

arvutiklass Lähetuste korraldamine

Ingrid Käo

21.03.2018
10.00-
13.15
14.00-
17.15
 
Dokumendihalduse ja dokumentide elukäigu korraldamine
Dokumentide loomine

Janne Kerdo

29.03.2018
10.00-
13.15
14.00-
17.15
 
Dokumentide menetlemine
Andmekaitsenõuete rakendamine

Janne Kerdo

02.04.2018 9.30-15.00  
Projekti käivitamine
Projekti tegevuskava ja ajakava koostamine
Lily Loidap
04.04.2018
10.00-13.15
14.00-
17.15
 
Projekti elluviimine
Projekti lõpetamine ja aruandlus
Ametikohtumiste korraldamine 

Lily Loidap

Anne Ilp

12.04.2018
10.00-
13.15
arvutiklass Infosüsteemide kasutamine Janne Kerdo
23.04.2018
9.30 –
15.00
 
Organisatsioonikultuuri järgimine
Organisatsiooni suhtekorraldus
Kersti Pärn

Registreerumine

Täida registreerumisvorm siin.

Osalejate miinumumarv on 10 ja maksimumarv on 15. 


Lisainfot täienduskoolituste kohta saab: 

Svea Üksküla

Täienduskoolituste spetsialist 

e-post: svea.ykskyla[ät]tmk.edu.ee

Telefon: 650 7854